วีพีเอ็นฯ มอบเงินให้ 9 ชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะฯเพื่อนำไปพัฒนาชุมชน

วีพีเอ็นฯ มอบเงินให้ 9 ชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะฯเพื่อนำไปพัฒนาชุมชน

ตัวแทน 9 ชุมชนในเขตต.ป่าป้องและเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งตั้งอยู่รอบศูนย์จัดการขยะฯอบจ.เชียงใหม่รับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 13 จากบริษัทวีพีเอ็นฯ ผู้รับสัมปทานบริหารจัดการขยะของอบจ.เชียงใหม่ที่จัดสรรเงินรายได้มอบเป็นกองทุนให้ชุมชนนำไปต่อยอดพัฒนาพื้นที่ตัวเองยอดรวมกว่า 1.7 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเงินที่บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานจัดการขยะให้กับอบจ.เชียงใหม่ จัดสรรจากเงินรายได้ค่าดำเนินการเพื่อสมทบในกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของอบจ.เชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 9 แห่ง โดยมีพล.ต.ท.ชูรัตน์ ปานเหง้า อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัทวีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด, นายไกรศักดิ์ จันทรสุกรีผู้จัดการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,นายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดให้กับตัวแทนของชุมชนที่ได้รับมอบเงินกองทุนดังกล่าว

นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า การจัดสรรเงินรายได้จากการบริหารจัดการขยะของทางบริษัทวีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัดในครั้งนี้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 13 โดยสัดส่วนของรายได้ให้ตามระยะทางตามที่คณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ได้มีมติไว้ ส่วนเงินดังกล่าวการนำไปใช้ประโยชน์ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละชุมชน แต่จุดประสงค์หลักส่วนใหญ่ก็เพื่อนำไปพัฒนาสิ่งแวดล้อม สิ่งสาธารณูปโภคและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมของชุมชน โดยที่ผ่านมาแต่ละพื้นที่ก็มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นประโยชน์กับส่วนรวมตามที่ทางคณะกรรมการชุมชนแต่ละแห่งได้รายงานผลมาให้ทางอำเภอและทางบริษัทฯได้รับทราบ

ทางด้านพล.ต.ท.ชูรัตน์ ปานเหง้า อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัทวีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯมีความยินดีอย่างมากที่ได้รับทราบว่าเงินกองทุนฯที่จัดสรรให้นั้น ทางชุมชนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ถึงแม้ว่าตั้งแต่บริษัทฯได้เข้ามาดำเนินการจนถึงปัจจุบันปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงจำนวนขีดความสามารถที่รองรับต่อวันได้ และศูนย์ฯแห่งนี้ก็ยังสามารถรองรับการบริหารจัดการขยะได้อีก 2 ปี 

ขณะที่นายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการมอบเงินกองทุนครั้งที่ 13 รอบเดือนเม.ย.-มิ.ย.63 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,457.42 บาท ให้กับตัวแทนชาวบ้านจาก 9 ชุมชน ใน ต.ป่าป้อง และต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด  โดยจะมีการมอบทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง ส่วนการที่จะนำเงินกองทุนที่ได้ไปดำเนินการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับมติของแต่ละชุมชนที่จะดำเนินการ ส่วนเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์เงินกองทุน จะแบ่งสัดส่วนตามระยะทางจากที่ตั้ง ของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ กับชุมชน อ.ดอยสะเก็ด

ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์  กล่าวอีกว่า สำหรับชุมชนที่ได้รับจะมี 9 แห่ง คือบ้านป่าตึงน้อย หมู่ 1 ซึ่งจะได้รับการจัดสรรมากที่สุดตามสัดส่วนคือตันละ 10 บาท เนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งโครงการฯ ขณะที่ อ.ดอยสะเก็ด, ต.ป่าป้อง, บ้านทุ่งยาว ม.8, บ้านกิ่วแล ม.11 จะได้ตันละ 5 บาทและบ้านป่าไม้แดง ม.2, บ้านป่ายางงาม ม.7, บ้านป่าคา ม.4 และบ้านหนองบัวพัฒนา ม.13 จะได้รับสัดส่วนตัน 4 บาทซึ่งการมอบเงินกองทุนครั้งนี้ บ้านป่าตึงน้อย ม.1 จะได้รับเงินจัดสรรจำนวน 58,577.70 บาท อ.ดอยสะเก็ด, ต.ป่าป้อง,บ้านทุ่งยาว ม.8 บ้านกิ่วแล ม.11 จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนเท่ากัน เป็นเงินแห่งละ 29,288.85 บาท ส่วนบ้านป่าไม้แดง ม.2 บ้านป่ายางงาม ม.7 บ้านป่าคา ม.4 และบ้านหนองบัวพัฒนา ม.13 จะได้รับจัดสรรเท่ากันแห่งละ 23,431.08 บาท รวมทั้งหมด 269,457.42บาท

“บริษัทฯเป็นคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทานจากอบจ.เชียงใหม่เข้าไปดำเนินการตั้งแต่ดือนธ.ค.59 เป็นต้นมา แม้ว่าจะมีปริมาณขยะเข้ามาน้อยกว่ากำลังการผลิต แต่บริษัทฯมีความยินดีที่จะมอบเงินกองทุนนี้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งบริษัทฯได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – มิถุนายน 2563 รวมเป็นเงินที่ได้จัดสรรให้กองทุนทั้งหมด 1,763,000.78 บาท”นายเกริก กล่าวชี้แจง.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้