“วีพีเอ็นฯ”มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะฯอบจ.เชียงใหม่เป็นครั้งที่ 9

“วีพีเอ็นฯ”มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะฯอบจ.เชียงใหม่เป็นครั้งที่ 9

“วีพีเอ็นฯ”มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของอบจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 9 เป็นเงินกว่า 1.4 แสนบาท แม้จะขาดทุนและแบกรับภาระเนื่องจากปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานเพียงวันละ 50 ตันจากเป้าหมายที่รองรับได้ถึง 200 ตัน

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในการมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้รับสัมปทานดำเนินการจัดการศูนย์ฯ ได้จัดสรรเงินจากการจัดเก็บค่าดำเนินการส่วนหนึ่งมาเป็นกองทุนฯให้กับชุมชนโดยรอบศูนย์การจัดการขยะฯ ตามสัดส่วนที่คณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ได้กำหนดไว้ โดยมีผู้นำชุมชนจาก 8 หมู่บ้าน รวมทั้งนายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร ส.อบจ.เขตอ.ดอยสะเก็ดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า การมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 9 ที่บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงใหม่ ได้จัดสรรให้กับชุมชนโดยรอบตามข้อตกลง โดยจะมีการมอบทุกๆ 3 เดือนครั้ง ส่วนการที่จะนำเงินกองทุนที่ได้ไปดำเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับมติของแต่ละชุมชนที่จะดำเนินการเอง ทั้งนี้การจัดสรรผลประโยชน์เงินกองทุนจะแบ่งสัดส่วนตามระยะทางจากที่ตั้งของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ กับชุมชน

“แม้ว่าตลอดที่ผ่านมาบริษัทเอกชนจะแบกรับภาระการขาดทุน เนื่องจากปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์จัดการขยะฯไม่ได้ตามเป้าหมายคือ 200 ตันต่อวัน โดยมีปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์จัดการขยะฯเพียงวันละ 50 ตันต่อวัน ทั้งนี้เพราะเทศบาลและอบต.ในพื้นที่โซนกลางไม่ได้นำขยะมาจัดการที่ศูนย์ฯแห่งนี้ เพราะยังติดสัญญากับที่อื่น อย่างไรก็ตามทางเอกชนก็ไม่ได้ทำผิดข้อตกลงที่ให้กับชุมชนไว้ ซึ่งชุมชนที่ได้รับจะมี 9 แห่งคือบ้านป่าตึงน้อยหมู่ 1 ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์จัดการขยะฯ จะได้รับการจัดสรรมากที่สุด ในสัดส่วนร้อยละ 10  ขณะที่ อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าป้อง บ้านทุ่งยาว ม.8 บ้านกิ่วแล ม. จะได้สัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 5 บ้านป่าไม้แดง ม.2 บ้านป่ายางงาม ม.7 บ้านป่าคา ม.4 และบ้านหนองบัวพัฒนา ม.13 จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนร้อยละ 4”นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวชี้แจง

ขณะที่นายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับการจัดสรรเงินกองทุนในครั้งนี้เป็นรายได้ในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 ซึ่งมีปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานจำนวน 3,095 ตัน คิดเป็นเงินรายได้ที่จะมอบให้ตามสัดส่วนรวมทั้งสิ้น 142,41278 บาท โดยตั้งแต่ที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธ.ค.2559-มิ.ย.62 มีปริมาณขยะรวม 22,443.18 ตัน และได้จัดสรรรายได้เข้ากองทุนฯรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 981,512.99 บาท

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ กล่าวอีกว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม มีปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานจำนวน 1,261 ตัน่อเดือนหรือประมาณวันละ 46 ตัน ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 1,328 ตัน เฉลี่ยวันละ 51 ตัน โดยมีท้องถิ่นที่นำขยะมาจัดการที่ศูนย์ฯแห่งนี้จากพื้นที่จัดเก็บรวม 22 แห่ง จาก 11 หน่วยงาน และในเดือนตุลาคมนี้จะมีอีก 3 เทศบาลที่จะนำขยะมาจัดการที่โรงงานโดยเพิ่มจากเดิมอีกวันละ 2-3 วัน โดยรวมแล้วจะมีปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานวันละประมาณ 52-53 ตัน.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้