“วีพีเอ็นฯ”มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบศูนย์จัดการขยะฯครั้งที่ 19 รอบสุดท้ายก่อนอบจ.เชียงใหม่เปลี่ยนเป็นสร้างโรงไฟฟ้าฯแทน

“วีพีเอ็นฯ”มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบศูนย์จัดการขยะฯครั้งที่ 19 รอบสุดท้ายก่อนอบจ.เชียงใหม่เปลี่ยนเป็นสร้างโรงไฟฟ้าฯแทน

“วีพีเอ็นฯ”มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบศูนย์จัดการขยะฯของอบจ.เชียงใหม่ครั้งสุดท้ายก่อนส่งไม้ต่อให้บ.เชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จีฯคู่สัญญาที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ผช.ผจก.วีพีเอ็นฯเผยยอดจัดสรรเงินจากค่าดำเนินการเข้ากองทุน 19 ครั้งเป็นเงินรวมกว่า 4.45 ล้านบาทให้ชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ตามความต้องการของคนส่วนใหญ่

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 ที่ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่าตึงน้อยหมู่ 1 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในการประชุมและพิธีมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร อดีตนายอำเภอแม่ริม ในฐานะผู้ช่วยผู้จัดกรรมการผู้จัดการบริษัทวีพีเอ็น คอลเล็กชั่นส์ จำกัด นายพจนารถ ศรียารัณย์ อดีตส.อบจ.เชียงใหม่ ผช.ผจก.บริษัทวีพีเอ็นฯ นายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจรฯ และนายชัยณรงค์  อุ่นต๊ะ  ผู้ช่วยผู้จัดการพลังงานหมุนเวียน บริษัท เชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง และผู้นำหมู่บ้านที่อยู่รอบโครงการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของอบจ.เชียงใหม่ ซึ่งก่อนที่จะรับมอบเงินก็อยากให้ผู้นำชุมชนแต่ละแห่งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้กับทางบริษัทฯ ซึ่งครั้งนี้ทราบว่าเป็นรอบสุดท้ายของบริษัทวีพีเอ็น คอลเล็กชั่นส์ จำกัดที่เป็นคู่สัญญาของอบจ.เชียงใหม่ในการจัดการขยะที่สิ้นสุดเมื่อเดือนม.ค. โดยทางอบจ.เชียงใหม่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขึ้นมาทดแทนแบบเดิม

นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร ผช.กรรมการผู้จัดการบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็กชั่นส์ จำกัดกล่าวว่า การมอบเงินสิทธิประโยชน์ในกองทุนพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการฯที่บริษัทวีพีเอ็นฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้ามาดำเนินการเป็นคู่สัญญากับอบจ.เชียงใหม่ โดยจำแนกสัดส่วนผลประโยชน์จากค่าจ้างที่ได้รับมาจัดสรรให้กับชุมชน ครั้งนี้เป็นรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่ 19 รอบเดือนต.ค.-ธ.ค.64 และม.ค.65 รวม 4 เดือน เป็นวงเงินรวม 858,551.82 บาท และรวมยอดทั้งหมด 19 ครั้งที่จัดสรรให้ชุมชนโดยรอบเป็นเงิน 4,458,680 บาท

ตั้งแต่เดือนก.พ.65 เป็นต้นมาทางบริษัทเชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้ลงนามในสัญญากับอบจ.เชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการจัดการขยะแทนบริษัทวีพีเอ็นฯ ซึ่งจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะโดยจะใช้เวลาประมาณ 280 วันในการปรับแบบและเสนอให้อบจ.เชียงใหม่ หลังจากนั้นก็จะใช้เวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและอาจจะเป็นแห่งแรกในประเทศด้วย

ทางด้านนายชัยณรงค์ อุ่นต๊ะ ผช.ผจก.พลังงานหมุนเวียน บ.เชียงใหม่เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี กล่าวว่า ทางบริษัทฯได้ลงนามในสัญญากับอบจ.เมื่อ 17 ม.ค.65 และเริ่มเข้ามาบริหารจัดการขยะเมื่อ 1 ก.พ.65 โดยการดำเนินการระยะแรกจะเป็นการปรับปรุงการบริหารจัดการขยะเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณขยะได้วันละ 250 ตัน ซึ่งมีการปรับปรุงไลน์คัดแยกขยะให้ได้ 35 ตันต่อชั่วโมง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 60 คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการถึงสิ้นเดือนมิ.ย.65

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงงานฝังกลบซึ่งดำเนินการไปแล้วร้อยละ 50 งานจัดทำแบบที่ยื่นเสนออบจ.เชียงใหม่โดยทางบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรรมประเมินและออกแบบเพื่อนำเสนออบจ.ต่อไปคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในเดือนก.ย.และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้อบจ.เชียงใหม่จะพิจารณาแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณเดือนต.ค.2566 โดยใช้เวลาในการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประมาณ 2 ปี

จากนั้นนายอำเภอดอยสะเก็ดได้เป็นประธานในการมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบศูนย์ฯและถ่ายรูปร่วมกันเป็นเสร็จพิธี.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้