“วีพีเอ็นฯ”มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะ อบจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 11 รวมกว่า 1.3 ล้านบาท

“วีพีเอ็นฯ”มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะ อบจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 11 รวมกว่า 1.3 ล้านบาท

“วีพีเอ็นฯ”มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะ อบจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 11  เผยตั้งแต่เปิดดำเนินการได้จัดสรรเงินเข้ากองทุนแล้วกว่า 1.316 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในการมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด เป็นตัวแทนบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานในการจัดการขยะของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.เชียงใหม่ ซึ่งได้จัดสรรเงินจากค่าดำเนินการขยะฯมาจัดตั้งเป็นกองทุน โดยมี ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจาก 9 หมู่บ้านโดยรอบโครงการฯเข้าร่วมประชุมและรับมอบเงินดังกล่าว

นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า แม้ว่าศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ดแห่งนี้ ได้เปิดๆ ปิด มาหลายครั้งตั้งแต่ดำเนินการก่อสร้างมา จนกระทั่งบริษัทที่วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ได้รับสัมปทานและได้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ขึ้นมา ซึ่งทางบริษัทฯได้จัดสรรเงินในส่วนของบริษัทที่ได้จากค่าดำเนินการกำจัดขยะ มาจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการฯ โดยแต่ละพื้นที่ได้รับการจัดสรรปันส่วนตามระยะทางใกล้ไกลโครงการ แม้ว่าที่ผ่านมาปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์ฯ จะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำลังการผลิต เพราะศูนย์ฯแห่งนี้สามารถรองรับการดำเนินการได้ถึงวันละ 200 ตัน แต่ปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์ฯจริงในแต่ละวันยังไม่ถึง 50 ตัน แต่ทางบริษัทฯก็มอบเงินให้กองทุน ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 11 แล้ว เป็นรอบของเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

ทางด้านนายเกริก  เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯจะมอบเงินให้ทุกๆ 3 เดือนครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 รอบเดือนต.ค.-ธ.ค.62 ซึ่งปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานเมื่อเดือน ต.ค.62 มีจำนวน 1,253.05 ตัน เฉลี่ย 46.409 ตันต่อวัน ในเดือนพ.ย.มีจำนวน 1,135.710  ตัน เฉลี่ย 43.681 ตันต่อวันและเดือนธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,063.755 ตัน เฉลี่ย 40.914 ตันต่อวัน

ในการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการฯ มีทั้งหมด 9 แห่งคือ บ้านป่าตึงน้อย ม.1 ต.ป่าป้อง จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วน 10% อำเภอดอยสะเก็ด,ต.ป่าป้อง,บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ป่าป้อง,บ้านกิ่วแล ต.เชิงดอยม.11 ได้รับการจัดสรรร้อยละ 5 ส่วนบ้านป่าไม้แดง ม.2 ต.ป่าป้อง,บ้านป่ายางงาม ม.7 ต.ป่าป้อง,บ้านป่าคา ม.4 ทต.ดอยสะเก็ดและบ้านหนองบัวพัฒนา ม.13 ต.เชิงดอยได้รับการจัดสรรร้อยละ 4 ซึ่งเงินกองทุนที่มอบในครั้งนี้ คิดจากปริมาณขยะจำนวน 3,452.520 ตัน คิดเป็นเงินที่จัดสรรตามสัดส่วนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 158,815.92 บาท

นายเกริก กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่บริษัทวีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ได้เข้ามาดำเนินการจัดการขยะตั้งแต่เดือนธ.ค.2559- ธ.ค.2562 มีปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานรวมทั้งสิ้น 29,722.15 ตัน และได้จัดสรรเงินให้กับกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการฯทั้ง 9 แห่งแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,316,345.38 บาท และในวันที่ 5 มี.ค.นี้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จะเข้ามากรวดน้ำใต้ดินที่ศูนย์ฯ เพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยรอบโครงการ ซึ่งทางบริษัทฯให้ความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรอบโครงการเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่.

You may also like

ครบรอบ 4 ปี การต่อสู้โครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย

จำนวนผู้