“วีพีเอ็นฯ”มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะ

“วีพีเอ็นฯ”มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะ

“วีพีเอ็นฯ”มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะ ของอบจ.เชียงใหม่ครั้งที่ 17 เป็นเงินกว่า 3.7 แสนบาท

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภดอยสะเก็ดนายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานในการประชุมและพิธีมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการมอบเงินกองทุนครั้งที่ 17 โดยมีตัวแทนจากเก้าชุมชนรอบโครงการเข้าร่วมประชุมและรับมอบเงินจากนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทวีพีเอ็นคอลเลคชั่นสั่ จำกัด และนายพจนารถ ศรียารัณย อดีต ส.อบจ.อ.เมืองเชียงใหม่ ในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทวีพีเอ็น คอลเลคชั่นส์ นายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร อบจ.เชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมด้วย

นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า การมอบเงินกองทุนในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17 แล้วซึ่งทางบริษัทฯได้จัดสรรเงินรายได้จากการบริหารจัดการขยะของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของอจบ.เชียงใหม่ตามที่ได้มีการประชุมร่วมกับคณะ
อนุกรรมการสิทธิประโยชน์ ซึ่งมีมติว่าทางบริษัทวีพีเอ็นได้มอบเงินจากค่าจ้างเหมาจำนวนหนึ่งที่บริษัทได้รับจากการบริหารจัดการขยะของอจบ.เชียงใหม่เพื่อนำมาจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการซึ่งมีอยู่ 9 ชุมชนตามสัดส่วนโดยใช้ระยะทางจากที่ตั้งโครงการฯ

นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร ในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท วีพีเอ็นฯ กล่าวว่า สำหรับเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการครั้งที่ 17 นี้เป็นรอบเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2564 ปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด 7,679.100 ตัน คิดเป็นเงินทั้งหมด 373,783.35 บาทโดยสัดส่วนที่จัดสรรให้กับชุมชน 9 ชุมชนทั้งหมด 46 บาทต่อตัน เมื่อจัดสรรตามสัดส่วนที่คณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ได้มีมติไว้คือชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คือบ้านป่าตึงน้อยหมู่หนึ่งจะได้รับผลประโยชน์ในสัดส่วน 10 บาทต่อตัน ส่วนอำเภอดอยสะเก็ด,เทศบาลตำบลป่าป้อง,บ้านทุ่งยาวหมู่ 8 ตำบลป่าป้อง,บ้านกิวแลหมู่ 11 ตำบลเชิงดอยจะได้รับในสัดส่วน 5 บาทต่อตันเท่ากันบ้านป่าไม้แดงหมู่ 2 ตำบลป่าป้อง,บ้านป่ายางงามหมู่ 7 ตำบลป่าป้อง,บ้านป่าคาหมู่ 4เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดและบ้านหนองบัวพัฒนาหมู่ 13 ตำบลเชิงดอยจะได้ผลประโยชน์ในสัดส่วน 4 บาทต่อตันเท่ากัน และทางบริษัทฯต้องการให้ชุมชนนำเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุด


ทั้งนี้นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอกำชับขอให้ทุกชุมชนนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมย์ของส่วนรวมขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชนจะเอาไปทำอะไร เช่น เอาไปจ่ายค่าขยะ หรือพัฒนาหมู่บ้านโดยการประชุมและรับมอบเงินรอบหน้าอยากให้สรุปว่าเงินที่ได้รับยอดรวมเท่าไหร่ เอาไปทำอะไรบ้าง ทางอำเภอก็จะสรุปเช่นเดียวกัน ส่วนข้อแนะนำของแต่ละชุมชนในการประชุมครั้งก่อนเกี่ยวกับรถขนขยะของเอกชนที่รับจ้างท้องถิ่น ใช่เส้นทางในชุมชนนั้น ทางบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยเฉพาะรถบรรทุกขยะที่วิ่งนอกเส้นทางตอนนี้แจ้งแต่ละ อปท.ให้แจ้งผู้รับเหมาขนของตนเองให้ใช้เส้นทางหลักเท่านั้น และหากพบว่ามีเอกชนรายใดใช้นอกเส้นทางที่กำหนดให้แจ้งทางบริษัทฯได้ทันที

หลังจากนั้นตัวแทนบริษัทวีพีเอ็น คอลเลคชั่นส์ ได้มอบเงินให้กับตัวแทนชุมชนและถ่ายรูปร่วมกันเป็นเสร็จพิธี.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้