วีพีเอ็นฯมอบเงินกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงงานขยะครั้งที่ 12

วีพีเอ็นฯมอบเงินกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงงานขยะครั้งที่ 12

นอภ.ดอยสะเก็ด รับมอบเงินกองทุน โครงการศูนย์จัดการขยะฯ ครั้งที่ 12 จากตัวแทนบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์เพื่อใช้ประโยชน์แก่ชุมชน

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.เชียงใหม่โดยนายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัดมอบให้พร้อมกับตัวแทนชาวบ้านจาก 9 ชุมชน ใน ต.ป่าป้อง และต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า การมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.เชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้เป็นการมอบเงินกองทุนครั้งที่ 12 ที่บริษัทวีพีเอ็น คอลเลคชั่นส์ จำกัด ผู้รับสัมปทานจาก อบจ.เชียงใหม่ ได้จัดสรรให้กับชุมชนโดยรอบตามข้อตกลง โดยจะมีการมอบทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง ส่วนการที่จะนำเงินกองทุนที่ได้ไปดำเนินการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับมติของแต่ละชุมชนที่จะดำเนินการ ส่วนเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์เงินกองทุน จะแบ่งสัดส่วนตามระยะทางจากที่ตั้ง ของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ กับชุมชน อ.ดอยสะเก็ด

“ในส่วนของอำเภอดอยสะเก็ดเอง ก็ได้นำเงินที่ได้รับจากการจัดสรรไปดำเนินการจัดหาอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ที่เข้าเวรในด่านตรวจโควิดฯ ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งก็ถือว่าได้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคมและประชาชนด้วย”นายจิรชาติ กล่าว

ทางด้านนายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์  กล่าวว่า สำหรับชุมชนที่ได้รับจะมี 9 แห่ง คือบ้านป่าตึงน้อย หมู่ 1 ซึ่งจะได้รับการจัดสรรมากที่สุดตามสัดส่วนคือตันละ 10 บาท เนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งโครงการฯ ขณะที่ อ.ดอยสะเก็ด, ต.ป่าป้อง, บ้านทุ่งยาว ม.8, บ้านกิ่วแล ม.11 จะได้ตันละ 5 บาทและบ้านป่าไม้แดง ม.2, บ้านป่ายางงาม ม.7, บ้านป่าคา ม.4 และบ้านหนองบัวพัฒนา ม.13 จะได้รับสัดส่วนตัน 4 บาทซึ่งการมอบเงินกองทุนครั้งนี้ บ้านป่าตึงน้อย ม.1 จะได้รับเงินจัดสรรจำนวน 38,521.30 บาท อ.ดอยสะเก็ด, ต.ป่าป้อง,บ้านทุ่งยาว ม.8 บ้านกิ่วแล ม.11 จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนเท่ากัน เป็นเงินแห่งละ 19,260.65 บาท ส่วนบ้านป่าไม้แดง ม.2 บ้านป่ายางงาม ม.7 บ้านป่าคา ม.4 และบ้านหนองบัวพัฒนา ม.13 จะได้รับจัดสรรเท่ากันแห่งละ 15,408.52 บาท รวมทั้งหมด 177,202.00 บาท

ผู้จัดการทั่วไป บ.วีพีเอ็นฯ กล่าวอีกว่า การได้มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.เชียงใหม่นั้น บริษัทฯเป็นคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทานเข้าไปดำเนินการ แม้ว่าจะมีปริมาณขยะเข้ามาน้อยกว่ากำลังการผลิต แต่บริษัทฯมีความยินดีที่จะมอบเงินกองทุนนี้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2563 รวมเป็นเงินที่ได้จัดสรรให้กองทุนทั้งหมด 1,493,543.36 บาท

“ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดฯ ปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานค่อนข้างเยอะ แต่ปัจจุบันปริมาณเริ่มลดลงใกล้เคียงกับช่วงปกติ อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารของบริษัทฯรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าแต่ละชุมชนได้นำเงินกองทุนดังกล่าวไปพัฒนาชุมชน ทั้งปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคในชุมชน และใช้จ่ายในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดฯซึ่งก็เป็นประโยชน์กับชุมชนและส่วนรวม”นายเกริกกล่าวในที่สุด.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้