วิ่งครั้งประวัติศาสตร์ 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค มช.-มขและมน.จัดกิจกรรมรวมใจไทย วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อระดมเงินช่วยผู้ป่วยในภูมิภาค

วิ่งครั้งประวัติศาสตร์ 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค มช.-มขและมน.จัดกิจกรรมรวมใจไทย วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อระดมเงินช่วยผู้ป่วยในภูมิภาค

วิ่งครั้งประวัติศาสตร์ 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค มช.-มขและมน.จัดกิจกรรมรวมใจไทย วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อระดมเงินช่วยผู้ป่วยในภูมิภาค เส้นทาง 2,700 กิโลเมตร ขณะที่รพ.มหาราชชวนวิ่งการกุศลปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยสวนดอก 28 ก.ค.นี้พร้อมร่วมต้อนรับนักวิ่งระยะไกล

ที่ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรม 3 สถาบันวิ่ง-ปั๋น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค และ “Suandok Charity Run for Life”

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ    เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค ซึ่งกิจกรรม 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ    ( 3 gether : Run & Ride for Life ) จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อระดมเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในภูมิภาค    โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มณฑลทหารบกที่ 33 และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

สำหรับกิจกรรม 3 สถาบันวิ่ง-ปั๋น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาคจะเริ่มในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 โดยเริ่มต้นวิ่งจากกรุงเทพมหานครที่ลานคนเมือง ซึ่งนักวิ่งจะแยกออกเป็น 3 เส้นทาง คือจากลานคนเมือง กรุงเทพฯสู่ขอนแก่น สู่สงขลา และ เชียงใหม่ ระยะทางรวม 2,700 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพสู่สงขลาวิ่งและปั่น 1,026 กิโลเมตร และจากกรุงเทพสู่ขอนแก่น วิ่งและปั่น 945 กิโลเมตร ในส่วนของเชียงใหม่จะมีการวิ่งเพียงอย่างเดียว ระยะทาง 734 กิโลเมตร โดยมีตัวแทนนักวิ่ง 30 คน และในระหว่างเส้นทางเข้าแต่ละจังหวัดจะมีนักวิ่งทีมเสริมและผู้บริหารรวมทั้งนักศึกษาแพทย์ไปร่วมกิจกรรมด้วย

ทั้งนี้ในแต่ละวันที่มีการวิ่งผ่านแต่ละจังหวัดจะมีกิจกรรม ให้ประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมการวิ่ง และร่วมบริจาคเงินด้วย  สำหรับในวันสุดท้ายของการวิ่ง คือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ในช่วงเวลา 09.09 น. ขบวนนักวิ่งจะร่วมทำพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกันทั้ง 3 สถาบัน

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป รับผ้าบัฟ 3 gether หรือ หมวกไวเซอร์ และ เมื่อบริจาคตั้งแต่ 350 บาท ขี้นไป รับเสื้อวิ่ง 3gether และร่วมบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับเสื้อวิ่ง พร้อม ผ้าบัฟ หรือ หมวกไวเซอร์ ซึ่งประชาชนสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี        641-3-009595 ชื่อบัญชี :  3 สถาบันแพทย์ วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ / 3gether : Run & Ride for Life  ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง  Page Facebook / 3gether : Run & Ride for Life 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ หมายเลขโทรศัพท์  053-938400

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.กล่าวด้วยว่า ก่อนตัวแทนนักวิ่ง 3 สถาบันวิ่ง-ปั๋น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาคจากเชียงใหม่จะวิ่งมาถึง ในวันที่ 28 ก.ค.2560 ทางคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม“Suandok Charity Run for Life”วิ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยสวนดอก ในเส้นทางวิ่ง 7.7 กิโลเมตร รอบคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเริ่มสตาร์ทในเวลา 06.00 น.และสิ้นสุดที่คณะแพทยศาสตร์ มช.

การจัดกิจกรรม“Suandok Charity Run for Life”วิ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยสวนดอก มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ช่วยเหลือผู้ป่วยประคับประคองที่ไม่สามารถจะรักษาให้หายขาดได้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมต้อนรับทีมนักวิ่งในโครงการ3gether : Run & Ride for Life ซึ่งวิ่งจากกรุงเทพฯสู่เชียงใหม่เป็นการวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกในเส้นทาง 2,700 กิโลเมตรด้วย จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมต้อนรับทีมนักวิ่งและร่วมออกกำลังกาย ที่สำคัญมาพร้อมใจกันร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10

“การที่เราจัดกิจกรรมระดมทุนในการช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยประคับประคองเนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แล้ว ไม่เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้น หากรวมไปถึงผู้ป่วยทุกโรคซึ่งผู้ป่วยต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้ต่อที่บ้าน เช่น เครื่องดูดเสมหะ เครื่องสำหรับให้ออกซิเจน ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงวใหม่มีเครือข่ายและศูนย์อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยและญาติสามารถยืมไปใช้ในช่วงที่ดูแลผู้ป่วยประคับประคองไปจนถึงช่วงท้ายของชีวิต และอนาคตยังมีแผนที่จะทำครอบคลุม 100% ให้กับผู้ป่วยทุกรายให้ได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างดีที่สุด”ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าวและว่า

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ททท.,สสส.,กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5และมทบ.33 พร้อมทั้งทีมดารา นักแสดงจากจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ช่องวันและ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 มาร่วมวิ่งในครั้งนี้ด้วย ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.suandok.cmurun.com โทร.099240919 โดยมีค่าสมัครคนละ 500 บาท.

 

You may also like

โต้คลื่นฝ่ากระแส มุ่งหน้าสู่ฝัน เฉลิมฉลองครบรอบ 73 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน อู๋ จื้ออู่   กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่

จำนวนผู้