วิ่งครั้งประวัติศาสตร์ 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค มช.-มขและมน.จัดกิจกรรมรวมใจไทย วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อระดมเงินช่วยผู้ป่วยในภูมิภาค

วิ่งครั้งประวัติศาสตร์ 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค มช.-มขและมน.จัดกิจกรรมรวมใจไทย วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อระดมเงินช่วยผู้ป่วยในภูมิภาค

วิ่งครั้งประวัติศาสตร์ 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค มช.-มขและมน.จัดกิจกรรมรวมใจไทย วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อระดมเงินช่วยผู้ป่วยในภูมิภาค เส้นทาง 2,700 กิโลเมตร ขณะที่รพ.มหาราชชวนวิ่งการกุศลปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยสวนดอก 28 ก.ค.นี้พร้อมร่วมต้อนรับนักวิ่งระยะไกล

ที่ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรม 3 สถาบันวิ่ง-ปั๋น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค และ “Suandok Charity Run for Life”

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ    เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค ซึ่งกิจกรรม 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ    ( 3 gether : Run & Ride for Life ) จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อระดมเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในภูมิภาค    โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มณฑลทหารบกที่ 33 และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

สำหรับกิจกรรม 3 สถาบันวิ่ง-ปั๋น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาคจะเริ่มในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 โดยเริ่มต้นวิ่งจากกรุงเทพมหานครที่ลานคนเมือง ซึ่งนักวิ่งจะแยกออกเป็น 3 เส้นทาง คือจากลานคนเมือง กรุงเทพฯสู่ขอนแก่น สู่สงขลา และ เชียงใหม่ ระยะทางรวม 2,700 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพสู่สงขลาวิ่งและปั่น 1,026 กิโลเมตร และจากกรุงเทพสู่ขอนแก่น วิ่งและปั่น 945 กิโลเมตร ในส่วนของเชียงใหม่จะมีการวิ่งเพียงอย่างเดียว ระยะทาง 734 กิโลเมตร โดยมีตัวแทนนักวิ่ง 30 คน และในระหว่างเส้นทางเข้าแต่ละจังหวัดจะมีนักวิ่งทีมเสริมและผู้บริหารรวมทั้งนักศึกษาแพทย์ไปร่วมกิจกรรมด้วย

ทั้งนี้ในแต่ละวันที่มีการวิ่งผ่านแต่ละจังหวัดจะมีกิจกรรม ให้ประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมการวิ่ง และร่วมบริจาคเงินด้วย  สำหรับในวันสุดท้ายของการวิ่ง คือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ในช่วงเวลา 09.09 น. ขบวนนักวิ่งจะร่วมทำพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกันทั้ง 3 สถาบัน

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป รับผ้าบัฟ 3 gether หรือ หมวกไวเซอร์ และ เมื่อบริจาคตั้งแต่ 350 บาท ขี้นไป รับเสื้อวิ่ง 3gether และร่วมบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับเสื้อวิ่ง พร้อม ผ้าบัฟ หรือ หมวกไวเซอร์ ซึ่งประชาชนสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี        641-3-009595 ชื่อบัญชี :  3 สถาบันแพทย์ วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ / 3gether : Run & Ride for Life  ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง  Page Facebook / 3gether : Run & Ride for Life 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ หมายเลขโทรศัพท์  053-938400

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.กล่าวด้วยว่า ก่อนตัวแทนนักวิ่ง 3 สถาบันวิ่ง-ปั๋น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาคจากเชียงใหม่จะวิ่งมาถึง ในวันที่ 28 ก.ค.2560 ทางคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม“Suandok Charity Run for Life”วิ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยสวนดอก ในเส้นทางวิ่ง 7.7 กิโลเมตร รอบคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเริ่มสตาร์ทในเวลา 06.00 น.และสิ้นสุดที่คณะแพทยศาสตร์ มช.

การจัดกิจกรรม“Suandok Charity Run for Life”วิ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยสวนดอก มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ช่วยเหลือผู้ป่วยประคับประคองที่ไม่สามารถจะรักษาให้หายขาดได้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมต้อนรับทีมนักวิ่งในโครงการ3gether : Run & Ride for Life ซึ่งวิ่งจากกรุงเทพฯสู่เชียงใหม่เป็นการวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกในเส้นทาง 2,700 กิโลเมตรด้วย จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมต้อนรับทีมนักวิ่งและร่วมออกกำลังกาย ที่สำคัญมาพร้อมใจกันร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10

“การที่เราจัดกิจกรรมระดมทุนในการช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยประคับประคองเนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แล้ว ไม่เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้น หากรวมไปถึงผู้ป่วยทุกโรคซึ่งผู้ป่วยต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้ต่อที่บ้าน เช่น เครื่องดูดเสมหะ เครื่องสำหรับให้ออกซิเจน ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงวใหม่มีเครือข่ายและศูนย์อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยและญาติสามารถยืมไปใช้ในช่วงที่ดูแลผู้ป่วยประคับประคองไปจนถึงช่วงท้ายของชีวิต และอนาคตยังมีแผนที่จะทำครอบคลุม 100% ให้กับผู้ป่วยทุกรายให้ได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างดีที่สุด”ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าวและว่า

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ททท.,สสส.,กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5และมทบ.33 พร้อมทั้งทีมดารา นักแสดงจากจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ช่องวันและ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 มาร่วมวิ่งในครั้งนี้ด้วย ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.suandok.cmurun.com โทร.099240919 โดยมีค่าสมัครคนละ 500 บาท.

 

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้