วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ถกปัญหายุบรวมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเข้ากับองค์การสวนสัตว์ หวั่นผลกระทบตามมา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ถกปัญหายุบรวมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเข้ากับองค์การสวนสัตว์ หวั่นผลกระทบตามมา

- in headline, จับกระแสสังคม

          วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ถกปัญหายุบรวมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเข้ากับองค์การสวนสัตว์ หวั่นผลกระทบตามมา วอนรัฐบาลจัดทำประชาคมและประชาพิจารณ์ฟังเสียงชาวบ้านเหมือนช่วงสร้างใหม่ ชี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ชุมชนโดยรอบมีอาชีพและรายได้หากยุบรวมควรจะสร้างความมั่นใจว่าไม่เกิดผลกระทบอย่างแน่นอน

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์พร้อมด้วย นายอินถา หลวงใจ รองประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์(อดีตกำนัน ต.หนองควาย) นายประพันธ์ จันทร์ต๊ะ กรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ผญบ.หมู่ 2 ต.แม่เหียะ นายกำจร สายวงค์อินทร์ ประธาน OTOP นายวิมล มูลหน่อ ประธานกลุ่มผู้ปลูกกล้วย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นายเล ประภาศรีเกตุ ประธานกลุ่มผู้ปลูกกล้วย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และนายมาโนช การพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ตัวแทนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ร่วมหารือถึงกรณีที่จะมีการยุบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์กรมหาชน โดยให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟรี ถ่ายโอนขึ้นกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนั้น

นายมาโนช การพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ไนท์ซาฟารีถือว่าเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ทุกคน ทำงานนาน 13 ปีแล้ว ถือว่ามีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญมากในการดูแลสัตว์กลางคืน ซึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับการยุบรวมให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นสวนสัตว์กลางคืนไปรวมกับองค์การสวนสัตว์ซึ่งดูแลสัตว์กลางวัน โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานทั้งหมดจะไปทำงานที่ไหน และหากไม่มีสวนสัตว์กลางคืนก็เกรงว่าองค์ความรู้จะหายไปด้วย

“ในความเห็นส่วนตัวกับกลุ่มวิสาหกิจ ที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ส่งให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก็ต้องสนับสนุน เพราะพืชผลทางการเกษตร หรือสัตว์ที่เป็นอาหารสัตว์ ก็ควรที่จะส่งเสริมให้สมาชิกวิสาหกิจเลี้ยง เช่นเลี้ยงไก่เพื่อนำส่งให้สัตว์กินเนื้อในไนท์ซาฟารีฯได้ โดยเลี้ยงแบบอินทรีย์และแบบธรรมชาติ หากสัตว์ที่ได้กินไปก็จะมีสุขภาพที่ดี สัตว์จะอายุยืนให้นักท่องเที่ยวได้ชมสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในไนท์ซาฟารีได้นานๆอีกด้วย”ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กล่าว

ด้านนายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ กล่าวว่า กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ เป็นการรวมตัวของสมาชิกจาก 4 ตำบลที่อยู่ติดกับพื้นที่ดำเนินการสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีประกอบด้วย ต.แม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมือง ต.หนองควาย ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่ได้ปลูกพืชและผักที่เป็นอาหารสัตว์มีทั้งใน จ.เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่า อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย จ.เชียงราย และ จ.แม่ฮ่องสอน

“ยอมรับว่ามีความกังวลต่อการยุบรวมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับองค์การสวนสัตว์ฯ เมื่อยุบรวมแล้วจะมีหลักประกันอะไรหรือไม่จากที่เราเคยให้อาหารสัตว์มาตั้งแต่ตัวแรกที่เข้ามาอยู่ไนท์ฯ จนวันนี้นาน 13 ปีแล้ว และ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ถูกยกเลิกให้ส่งอาหารสัตว์ไปบางรายการ และหากยุบรวม 2 องค์กรนี้ กลุ่มวิสาหกิจฯที่มีสมาชิกกว่า 500 ราย หรือรวมสมาชิกครอบครัวของเขาด้วยก็มากกว่า 1,000 คน จะได้รับผลกระทบแน่นอน ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง วิสาหกิจประกันราคาให้สมาชิก แบ่งเบาภาระของรัฐบาล ไม่ต้องการให้รัฐบาลไปอุ้มเกษตรกรหากเกิดปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรตกต่ำ วิสาหกิจรับผิดชอบได้เพราะสร้างอาชีพให้เกษตรกรแบบยั่งยืน ถึงแม้ที่ผ่านมา 13 ปี ไม่มีส่วนราชการผู้ที่มีส่วนดูแลวิสาหกิจชุมชนโดยตรงไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือเลยก็ตาม”ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ กล่าวและชี้แจงอีกว่า

ดังนั้นปัญหานี้พวกเราต้องการฝากให้รัฐบาลได้รับทราบถึงปัญหา และขอให้เข้ามาดูแลบ้าง ส่วนการยุบรวมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับองค์การสวนสัตว์ ในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหาร เราต้องการให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอยู่คู่กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ต่อไป บนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเป็นคน เพราะทางรัฐบาลเคยพูดตอนทำสัญญาประชาคมในช่วงที่จะสร้างสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ว่า หากมีไนท์ซาฟารีแล้วจะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง และเมื่อชุมชนเข้มแข็งในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนส่งอาหารสัตว์ในวันนี้แล้ว ซึ่งวันนี้ชุมชนก็จะรอรัฐบาลทำประชาคมและประชาพิจารณ์หากมีการยุบรวม 2 องค์กรดังกล่าว หากทำได้ชาวบ้านก็จะเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของรัฐบาล ชาวบ้านจึงจะเชื่อว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชน

ขณะที่นายอินถา หลวงใจ รองประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ อดีตกำนัน ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ก่อนสร้างสวนสัตว์กลางคืน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รัฐบาลทำประชาคมและประชาพิจารณ์กับชาวบ้าน ขณะนั้นชาวบ้านบางคนไม่เข้าใจ เมื่อได้ศึกษาดูงานกันจนเกิดไนท์ซาฟารีขึ้นมาได้แล้ว ชาวบ้านมีส่วนร่วมตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ส่งให้ไนท์ซาฟารี ลงหุ้นคนละเพียง 100 บาทเท่านั้น จนถึงวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทราบแล้วว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีชื่อเสียงอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านชาวบ้านภาคภูมิใจ ชาวบ้านก็ต้องการดูแลรวมกันกับทุกภาคส่วน แต่หากวันนี้มีการยุบรวม 2 องค์ดังกล่าว ก็น่าเป็นห่วงแน่นอนว่าชาวบ้านจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

ส่วนทางด้านนายพิน ไชยกันทา ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่าบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ซึ่งเป็นเครือข่ายสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ส่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า การยุบรวม 2 องค์กร เชื่อว่าจะได้รับผลกระทบจากที่รัฐบาลกำหนดให้มีการประมูลเพื่อส่งอาหารสัตว์ในไนท์ซาฟารี เพราะเกษตรกรคือชาวบ้านจะยื่นซองประมูลให้เก่งเท่าเอกชนรายอื่นๆนั้ นไม่สามารถทำได้ และเมื่อมีการประมูล หากวิสาหกิจชุมชนฯไม่สามารถประมูลแข่งกับเอกชนรายใหญ่ได้จะเกิดปัญหาทันที ผลผลิตของเกษตรกรออกมาไม่มีที่ส่งแล้วจะส่งให้ใคร เรื่องนี้จึงอยากสื่อสารไปให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและฟังเสียงประชาชนก่อนการตัดสินใจทำอะไรลงไป ตอนนี้ชาวบ้านรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน และได้น้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มา ประกอบอาชีพให้เกิดความยั่งยื่น พออยู่ พอกิน แต่หากไม่มีที่ส่งหญ้าให้ไนท์ซาฟารี ปัญหาที่ตามมาคือชาวบ้านไม่มีรายได้แล้วจะยังชีพกันได้อย่างไร.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้