วิทยา ครองทรัพย์:วิกฤตฝุ่นควันแบรนด์เชียงใหม่ก็ถูกทำลาย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาของรัฐบาลทำให้ปัญหาใหญ่ขึ้น

วิทยา ครองทรัพย์:วิกฤตฝุ่นควันแบรนด์เชียงใหม่ก็ถูกทำลาย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาของรัฐบาลทำให้ปัญหาใหญ่ขึ้น

- in headline, นานาทัศนะ

นานาทัศนะ สภาลมหายใจแถลงข่าว”แก้ฝุ่นควันปีที่ 15 รัฐบาลต้องไม่ย่ำรอยล้มเหลวเดิม”

 

นายวิทยา ครองทรัพย์ กล่าวว่า ภาคเอกชนโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน(กรอ.)และสภาหอการค้าไทยได้มีข้อเรียกร้อง 2 ข้อคือ การผลักดันให้รัฐบาลเร่งรัดการออกกฎหมายอากาศสะอาด และระหว่างรอให้มีการบริหารอากาศโดยคณะกรรมการบริหารอากาศสะอาดแห่งชาติ (บอร์ดอากาศสะอาด) อาจเทียบกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

  1. เรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ โดยให้ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) เข้ามามีบทบาทในการบริหารไฟป่า โดยมีการปลดล็อคอย่างแท้จริง

นายวิทยา กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมารัฐใช้ตัวชี้วัดในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันโดยใช้ Hot Spot หรือจุดความร้อน และจำนวนวันที่ค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศที่เกินค่ามาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนต้องลดลงจากเดิม แต่สิ่งที่ภาคเอกชน ภาคประชาชนต้องการและอยากเห็นคือ สาเหตุของการเกิดหมอกควันต้องน้อยลง และหากผู้ว่าราชการจังหวัดไหนแก้ไขปัญหาไม่ได้จะต้องถูกลงโทษ

“มูลค่าแบรนด์ของเชียงใหม่ หากเทียบมูลค่าทางการตลาดมีค่ามหาศาล เพราะพอพูดถึงเชียงใหม่คนก็อยากมาอาศัย มาอยู่ มาเที่ยว มาลงทุน เชียงใหม่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แต่พอมีปัญหาวิกฤตฝุ่นควันแบรนด์เชียงใหม่ก็ถูกทำลาย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาของรัฐบาลทำให้ปัญหาใหญ่ขึ้น และทำให้แบรนด์ลดลง ที่ผ่านมาเราเคยภูมิใจในแบรนด์เชียงใหม่ แต่ถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป อนาคตจะไม่มีใครมาลงทุน ไม่มีใครอยากมาอยู่ หากรัฐบาลไม่มีวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจน”นายวิทยา กล่าว.

 

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้