วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีจับมือบ.ดิจิทัล เวนเจอร์สผลิต”บัณฑิตพันธุ์ใหม่”ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีจับมือบ.ดิจิทัล เวนเจอร์สผลิต”บัณฑิตพันธุ์ใหม่”ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม

- in headline, การศึกษา-เกษตรกร

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีจับมือบ.ดิจิทัล เวนเจอร์สผลิต”บัณฑิตพันธุ์ใหม่”ให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน พัฒนาทักษะให้ก้าวทันเทคโนโลยี สนองความต้องการตลาดแรงงานของภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 7 มฅค.62 ที่ห้อง 112 อาคารวิทยาลัยศิละ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตัวโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด  บริษัทผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมมือกันดำเนินโครงการดังกล่าว

ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นี้มีลักษณะเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนของนักศึกษาให้เป็นไปในรูปแบบของการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน โดยวิทยาลัยและบริษัทจะร่วมกันคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดไปปฏิบัติงานจริงกับบริษัทในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะในเชิงลึก ตลอดจนมีความพร้อมหากนักศึกษาประสงค์จะสมัครเข้าเป็นบุคลากรของบริษัทต่อไปในภายหน้าเมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยแล้ว

“โครงการนี้เป็นโครงการแรกและที่แรกที่ได้ดำเนินโครงการ ดังนั้นขอให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกตั้งใจปฏิบัติงานในการฝึกงาน ซึ่งนักศึกษาเองก็ยังอ่อนประสบการณ์แต่การได้เข้าไปฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือ ก็ขอให้ตั้งใจอย่างเต็มที่ เพราะทางวิทยาลัยฯได้คัดเลือกนักศึกษาจาก 50 คน คัดเหลือเพียง 23 คนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้”คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว

ด้านนายจีรพล มัทวพันธุ์ Head of Project Delovery บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า นอกจากภารกิจหลักของบริษัทฯในการพัฒนาเทคโนโลยีและสรรหานวัตกรรมเพื่อนำมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนให้กับภาคธุรกิจและสังคมของไทยแล้ว บริษัทฯยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะเชิงลึกพร้อมที่จะรองรับความท้าทายต่างๆ ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการร่วมมือกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

“บริษัทฯเราเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเราได้ช่วยเหลือ Startup ซึ่งระยะหลังเราพบว่านักศึกษาที่จบใหม่ มีทักษะในการทำงานที่เริ่มไม่ลงตัวกับความต้องการเพราะปัจจุบันโลกของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วย เพราะฉะนั้นวิธีการที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีนั้นนักศึกษาต้องได้เรียนและฝึกประสบการณ์โดยตรงกับบริษัทที่มีเครื่องไม้ เครื่องมือที่ทันสมัย โดยในส่วนของบริษัทฯเองก็จะสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน การร่วมออกแบบเนื้อหาหลักสูตรการเรียน การสอน เป็นที่ปรึกษาพร้อมกับจัดสรรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงให้นักศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานจริงกับบริษัทตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์และเรียนรู้การทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้หากนักศึกษาในโครงการผ่านเกณฑ์การคัดเลือก นักศึกษาจะได้รับข้อเสนอให้เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯต่อไป “Head of Project Delovery บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวและว่า

สำหรับระยะเวลาของโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ Pre-Bootcamp&Matching ช่วงแผนการจับค่ำแหน่งงานในระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2561 ช่วง Bootcamp แผนการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2562 และช่วง Work Integrated Learning ช่วงปฏิบัติงานที่บริษัทฯในเดือนพฤษภาคม 2562-เมษายน 2563 ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทฯยังมีความยินดีที่จะเปิดความร่วมมือในลักษณะนี้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะแรงงานและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้สังคมไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกดิจิทัลต่อไป.

 

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้