วิจิตรศิลป์ มช.จับมือปตท.จัดประกวดวาดภาพศิลปกรรม “ภูมิใจ…ไทยแลนด์”เปิดรับสมัครออนไลน์ถึง 9 พ.ย.นี้

วิจิตรศิลป์ มช.จับมือปตท.จัดประกวดวาดภาพศิลปกรรม “ภูมิใจ…ไทยแลนด์”เปิดรับสมัครออนไลน์ถึง 9 พ.ย.นี้

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับ บริษัท ปตท.จัดประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 19 หัวข้อ “ภูมิใจ..ไทยแลนด์ (Pride of Thailand)” ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายนนี้ โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 9 พฤศจิกายน 2561 ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

นางฉฬภิญญา ตรีวิทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับ บริษัท ปตท.จัดการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 19 หัวข้อ “ภูมิใจ..ไทยแลนด์ (Pride of Thailand)” ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายนนี้ โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 9 พฤศจิกายน 2561 ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

สำหรับการจัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาชีวศึกษา ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์  ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้สนใจศิลปะในภาคเหนือ และยังเป็นการบริการวิชาการของทางคณะวิจิตรศิลป์ มช. ด้วย

โดยหัวข้อที่กำหนดในปีนี้ “ภูมิใจ..ไทยแลนด์ (Pride of Thailand)”  เป็นหัวข้อเดียวกันกับที่จัดการประกวดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าแข่งขันได้แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เปรียบดั่งมรดกแห่งผืนแผ่นดินทอง ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความคิดและจินตนาการในการร่วมสร้างความดีความงดงามแก่สังคมและประเทศชาติ ผ่านผลงานศิลปกรรมต่างๆ ได้อย่างสมบรูณ์และยั่งยืนสืบไป

สำหรับการแข่งขันจะแบ่งเป็นระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาชีวศึกษา โดยผู้สมัครจะสมัครในนามสถาบันการศึกษา หรือกลุ่มอิสระก็ได้  สมัครทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของคณะวิจิตรศิลป์ มช. เท่านั้น โดยการแข่งขันจะเป็นการวาดภาพสดจัดเป็นกลุ่มๆ ตามระดับชั้น  ตามวัน-เวลาที่กำหนดคือวันเสาร์ที่ 24 พ.ย.61 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. หลังจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานที่เข้ารอบแล้วจะทำการประกาศผลในวันเดียวกันเวลา 15.00 น. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอีกครั้งในวันที่ 14 ธ.ค. 61 พร้อมเปิดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล   จึงขอเชิญชวนนักเรียนในเขตภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมโครงการทางออนไลน์ ถึงวันที่ 9 พ.ย. 61 นี้เท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิจิตรศิลป์ มช. ที่ www.finearts.cmu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 053-218279-80 ในวันและเวลาราชาการ.

 

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้