วิกฤติภัยแล้ง ชลประทานชี้หนักสุดในรอบ 20 ปี เหลือน้ำใช้ถึงแค่สิงหาคม

วิกฤติภัยแล้ง ชลประทานชี้หนักสุดในรอบ 20 ปี เหลือน้ำใช้ถึงแค่สิงหาคม

เชียงใหม่ (7 ก.ค.58) / วิกฤติแล้งในรอบ 20 ปี อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง-ใหญ่ เหลือกักเก็บเฉลี่ยไม่ถึง 20%พอใช้แค่เดือนสิงหาคม ชลประทานเตือนเกษตรกรเลื่อนเพาะปลูกพืช-วอนชาวบ้านบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่น้ำปิง พร้อมเร่งเสนอแผนทำแก้มลิงสนองนายกฯ ยันดำเนินการสร้างอุโมงค์ส่งน้ำได้ปลายปี 58 นี้

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล นายช่างชลประทานชำนาญงาน สำนักชลประทานที่ 1 กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ว่า  ในปีนี้ถือว่าเชียงใหม่ประสบภัยแล้งมากที่สุดในรอบ 20 ปี เพราะมีฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยสะสมถึง 50% ส่งผลให้แม่นำปิงไหลน้อยกว่าปกติ 75% ขณะที่ระดับเก็บกักน้ำเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 58 ของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อยู่ที่ 57.47 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 21.69%  ของความจุอ่าง เช่นเดียวกับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ระดับเก็บกักน้ำอยู่ที่ 31.90 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 12.33% ของความจุอ่าง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง  เก็บกักได้รวม 15.02  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 17.34 ของความจุอ่าง

“เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่ง คือแม่งัดสมบูรณ์ชล กับแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำใช้การได้อีกแค่ 65.37 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การได้อีก 9.69 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสิ้น 75.06 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดการณ์ว่าจะสนับสนุนน้ำได้ตามแผน ถึงเดือนสิงหาคมนี้” นายเกื้อกูล กล่าวและว่า

เมื่อลำน้ำปิงเน่าเสีย ต้องฟื้นแม่น้ำ จะใช้น้ำถึง 4 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงอยากขอความร่วมมือจากประชาชนในเขตเมือง ให้ช่วยกันบำบัดน้ำก่อนปล่อย ไม่ว่าจะลงสู่แม่น้ำปิงโดยตรง หรือแม่น้ำสาขา เช่น คลองแม่ข่า เป็นต้น ขณะเดียวกันในภาคเกษตร ก็ขอความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ำของฝายต่างๆ ที่มาจากลำน้ำปิง เลื่อนแผนการเพาะปลูกจนกว่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ และมีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติในลำน้ำเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2558 ที่ จ.เชียงใหม่ ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บอกว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นน้ำ ต้องปลูกป่า รักษาต้นน้ำ สร้างแหล่งเก็บน้ำ ทำแก้มลิงเก็บน้ำตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทางชลประทานก็ได้สำรวจพื้นที่เหมาะสม เพื่อทำเป็นพื้นที่แก้มลิงแล้ว และกำลังจะส่งแผนผ่านจังหวัด เพื่อรวบรวมการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำส่งส่วนกลางต่อไป

โดยพื้นที่เหมาะสมทำแก้มลิงในขณะนี้ ได้แก่เหนือฝายแม่แตง เป็นพื้นที่ราชพัสดุ 700 กว่าไร่ เมื่อสร้างเสร็จจะเก็บกักน้ำได้ประมาณ 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกแห่งหนึ่งเป็นแก้มลิงธรรมชาติในลำน้ำปิง แต่อาจต้องขุดลอกก่อน เพื่อให้สามารถรองรับน้ำได้ในปริมาณที่มากขึ้น และยังมีบ่อดินต่างๆ ที่จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง

“สำหรับโครงการสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ  เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อนนั้น แบ่งเป็น 2 ช่วง คือจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล-เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ใช้งบประมาณ 5,000ล้านบาท อีกช่วงหนึ่งจากเป็นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง (ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน) – เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีระยะทางยาวกว่าส่วนแรก ใช้งบประมาณ 7,000 ล้าน จะเริ่มดำเนินการสร้างได้ในช่วงปลายปี 58 และมีอายุของสัญญาโครงการ 6 ปี”  นายช่างชลประทานชำนาญงาน สำนักชลประทานที่ 1 กล่าวในตอนท้าย.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้