วัดบ้านปาง อ.ลี้เชิญร่วมยกฉัตรเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างถวาย พร้อมถวายน้ำสรงอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย

วัดบ้านปาง อ.ลี้เชิญร่วมยกฉัตรเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างถวาย พร้อมถวายน้ำสรงอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย

วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนขอเชิญร่วมยกฉัตรเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างถวาย พร้อมถวายน้ำสรงอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย “วันชาตกาล 146 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย”เพื่ออุทิศถวายและรำลึกถึงคุณูปการองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2567


วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 พระครูปลัดวินัย อภินนฺโท เจ้าอาวาสวัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนเจริญพรว่า ในวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2567 นี้ วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนกำหนดจัดงานยกฉัตรเจดีย์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างอัครยอดเจดีย์ถวาย ในการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์ดังกล่าว และในวันที่ 11 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันครบรอบ“วันชาตกาล 146 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทย คณะสงฆ์ คณะศิษยาณุศิษย์และพุทธศาสนิกชนวัดบ้านบางจึงกำหนดจัดให้มีพิธีการอันพิเศษขึ้น โดยได้อาราธนาอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์ครูบาเจ้าศรีวิชัยออกมาประดิษฐาน ณ มณฑปบรรจุอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย หลังจากการพระราชทานเพลิงศพถวายครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2489 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายน้ำสรงอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่ออุทิศถวายและรำลึกถึงคุณูปการองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยที่มีต่อชาวล้านนา


งานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2567 โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 18.30 มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชฉัตรแบบล้านนาพระธาตุเจดีย์ สวดมนต์ตั๋น และเวลา 23.30 ร่วมกวนข้าวทิพย์บูชาพระพุทธเจ้า และวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 ประกอบพิธีอาราธนาอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัยออกสรงน้ำพร้อมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายครูบาเจ้าศรีวิชัย
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ จึงวัดบ้านปางขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมบำเพ็ญกุศลในการยกฉัตรเจดีย์ และร่วมพิธีถวายน้ำสรงอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่ออุทิศถวายและรำลึกถึงคุณูปการองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยในครั้งนี้


อย่างไรก็ตาม ทางวัดบ้านปาง และศิษยานุศิษย์ได้รับมอบหมายจาก มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิส มูลนิธิข่วงพระเจ้าบ้านนา และโครงการสมาชิกวุฒิสภาภาคเหนือตอนบนในการนำชุดประกาศเกียรติคุณครูบาเจ้าศรีวิชัย ไปประดิษฐานที่ประเทศจีน เพื่อหนุนเสริมครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวโรกาสชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัยมีอายุครบริบ 150 ปีจากองค์กรยูเนสโกต่อไป.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้