ลำพูน รับลูก รมว.พาณิชย์ พร้อมพยุงราคากระเทียม-หอมแดง ช่วยเกษตรกร

ลำพูน รับลูก รมว.พาณิชย์ พร้อมพยุงราคากระเทียม-หอมแดง ช่วยเกษตรกร

ลำพูน / พาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่บ้านโฮ่ง-เวียงหนองล่อง ติดตามสถานการณ์กระเทียม-หอมแดง หลัง รมว.พาณิชย์ บุกขึ้นเหนือ ร่วมวางแผนเชิงรุก พยุงราคากระเทียมไม่ให้ตกต่ำเกินไปนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกระเทียม-หอมแดง ในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง และ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ว่า เกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวกระเทียม ปีการผลิต 2563/64 ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยขณะนี้ราคากระเทียมสด อยู่ที่กิโลกรัมละ 12-15 บาท เก็บเกี่ยวไปแล้วร้อยละ 1 ส่วนกระเทียมแกะกลีบ ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 68-70 บาทนอกจากนี้หอมแดง ปีการผลิต 2563/64 เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วร้อยละ 30 โดยหอมแดงสดราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 6-12 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพ และขนาดหัวหอม ขณะที่หอมแดงแห้ง (หอมแขวนประมาณ 15 วัน) ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 16-17 บาท หอมแดงมัดจุก ราคาส่ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 25-30 บาท ซึ่งผู้ประกอบการยังคงรับซื้อปกติตามภาวะตลาด ส่งไปยังตลาดหลักภายในประเทศ เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง และจังหวัดอื่นๆทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตาม ประชุมวางแผนเชิงรุก รองรับการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (กระเทียม) โดยกรมการค้าภายใน ได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดให้มีการเจรจาซื้อขายกระเทียมสดล่วงหน้าในราคาที่คิดว่าเป็นธรรม ระหว่างภาคเอกชน 8 บริษัท กับกลุ่มเกษตรกร 8 กลุ่มเป็นผู้ขาย กระเทียมสดราคากิโลกรัมละ 13.50 บาท เพื่อเป็นราคาชี้นำตลาดในฤดูกาลผลิตนี้ ช่วยพยุงราคากระเทียมไม่ให้ต่ำเกินไปขณะเดียวกัน ในช่วงที่กระเทียมออกมาก ก็มีมาตรการชะลอขาย ถ้าเกษตรกร ผู้รวบรวมกระเทียม หรือสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรชะลอขาย กระทรวงพาณิชย์จะมีวงเงินช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ประมาณ 6 เดือน เมื่อราคาดีค่อยทยอยขาย โดยช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ควบคู่กับการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบการนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้