ลำพูนเร่งระงับ จุดHotspot หวังเพิ่มคุณภาพอากาศ-ลด PM2.5

ลำพูนเร่งระงับ จุดHotspot หวังเพิ่มคุณภาพอากาศ-ลด PM2.5

ลำพูน / เมืองจามเทวีเร่งระงับจุด Hotspot หลังเกิดจุดความร้อนสะสมถึง 64 จุดในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่า PM 2.5 แตะระดับสีส้ม

นายสัญญา ทุมตะขบ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ทสจ.ลำพูน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มี.ค.64 จุดความร้อนสะสม หรือ จุด Hotspot ช่วงเวลา 01.32 น. พบจุดความร้อนใน พื้นที่ จ.ลำพูน ถึง 64 จุด ได้แก่ที่ อ.แม่ทา 19 จุด แยกเป็น ต.ทาปลาดุก 7 จุด ต.ทาสบเส้า 9 จุด ต.ทากาศ 3 จุด, อ.บ้านโฮ่ง 5 จุด คือที่ ต.บ้านโฮ่ง 1 จุด ต.ป่าพลู 3 จุด และ ต.หนองปลาสะวาย 1 จุด, อ.ลี้ 37 จุด ประกอบด้วย ต.ลี้ 9 จุด ต.แม่ตืน 3 จุด ต.นาทราย 2 จุด ต.ก้อ 13 จุด ต.แม่ลาน 6 จุด ต.ป่าไผ่ 2 จุด ต.ศรีวิชัย 2 จุด, อ.ทุ่งหัวช้าง 2 จุด เกิดใน ต.บ้านปวง 1 จุด กับ ต.ตะเคียนปม 1 จุด และ ที่อ.ป่าซาง 1 จุด เกิดขึ้นในพื้นที่ ต.นครเจดีย์จากสถิติ จะพบว่า อ.ลี้ ยังเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากกว่าอำเภออื่นๆ และเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่ ต.ก้อ รวม 13 จุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ก็ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเต็มที่ หากพบจุด Hotspot ขณะเดียวกัน ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสอดส่อง ลดปัญหาการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด เพราะเป็นต้นตอ หรือสาเหตุการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นอกจากนี้ ตั้งแต่ 13 ก.พ.-30 เม.ย.64 ทาง จ.ลำพูน ยังได้ประกาศงดเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด หากฝ่าฝืนอาจต้องระวางโทษจำคุก และถูกปรับสูงสุดเป็นเงินถึง 2 ล้านบาทสำหรับคุณภาพอากาศ จ.ลำพูน ประจำวันที่ 1 มี.ค.64 ลำพูน รายงานโดยกรมควบคุมมลพิษ ที่จุดวัด ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน มีค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศ ของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 อยู่ที่ 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 อยู่ที่ 88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) 142 ถือว่าอยู่ระดับสีส้ม ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้