ลำพูนอัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส 2017 โชว์อัตลักษณ์ผ้าทอลำพูน

ลำพูนอัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส 2017 โชว์อัตลักษณ์ผ้าทอลำพูน

ลำพูนจัดเต็มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเทิดพระเกียรติคุณพระนางจามเทวี ดึงมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส 2017 ร่วมเดินแบบโชว์อัตลักษณ์ผ้าทอลำพูนในงาน “เสน่ห์สีสัน แห่งลำพูน” พร้อมจัดกิจกรรมต่อเนื่องถึงต้นปีหน้า

เมื่อวันวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน“เสน่ห์สีสัน แห่งลำพูน” Blooming of Lamphun ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเทิดพระเกียรติคุณของพระนางจามเทวี ภายใต้โครงการ “เสน่ห์สีสัน แห่งลำพูน” Blooming of Lamphun โดยภายในงานมีการจัดแสดงจำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ , ผ้าไหมยกดอก , ผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ ( กระเหรี่ยง ) , ผ้าทอไทยลื๊อ และ การสาธิต ทดลองทำเครื่องประดับจากผ้า

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ ผ้าไหมยกดอกลำพูนซึ่งถูกออกแบบตัดเย็บให้เหมาะสำหรับสวมใส่แบบสากล ในชุดอัตลักษณ์ผ้าทอแห่งลำพูน โดย มารีญา พูนเลิศลาภ มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส 2017 ได้ร่วมเดินแบบในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategic) ในการพัฒนาให้เป็น และเมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) เนื่องจากมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่รอการพัฒนากิจกรรม เพื่อสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวเพิ่ม ที่สำคัญคือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้านชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และมีโอกาสจากการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ได้รับโอกาสและความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และจัดทริปเพิ่มเติมเพื่อมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางมาเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามาเที่ยวในภายหลังหรือก่อนที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายในจังหวัดใกล้เคียง

“จังหวัดลำพูนจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมรองรับนักท่องเที่ยวโดยอาศัยศักยภาพของความเป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,300 ปี ที่มีความเป็นมาและโบราณสถาน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่โดดเด่น อีกทั้งความเป็นมาดั้งเดิมภายใต้ชื่อ นครหริภุญชัย อันมีพระนางจามเทวี เป็นองค์ปฐมกษัตรีย์ ถือว่าบันทึกหน้าสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ความสนใจ”นายอรรษิษฐ์ กล่าวและชี้แจงอีกว่า

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ ถือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยว            ในการที่จะสามารถส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ตลอดจนขยายผลเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จัก รับรู้ถึงกิจกรรม สถานที่       ภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน และวางแผนมาเที่ยวจังหวัดลำพูนในโอกาสต่อๆ ไป

นอกจากนั้นในระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2561 ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ยังได้จัดเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม  Art Exhibition นิทรรศการแห่งศิลปะด้านการถ่ายภาพ จิตรกรรม ประติมากรรม โดยศิลปินแห่งชาติ และปราชญ์ชาวบ้าน นิทรรศการภาพถ่ายเมืองลำพูนในอดีต “เรื่องเล่า…เมืองลำพูน” ย้อนรอยประวัติศาสตร์ความงามรุ่งเรือง แห่งเมืองหริภุญชัย Stage Performance การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย Contemporary Art and Culture มีการละเล่นพื้นบ้าน วิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวลำพูน ย้อนวันวานถนนศิลปะ Street Art ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายของเมืองเก่า  Old City บูธจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลงานทางด้านศิลปะ “DIY Art Market” เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรม “Art & Culture Work shop”และ งานศิลปะกลางแจ้ง จุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ส่วนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 ยังจัดให้มีเทศกาลวัฒนธรรมทางดนตรีที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนด้วย.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้