ลำพูนอัญเชิญราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวีประดิษฐานลานอนุสาวรีย์ใหม่

ลำพูนอัญเชิญราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวีประดิษฐานลานอนุสาวรีย์ใหม่

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ลำพูน / พ่อเมืองลำพูน ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จัดพิธีบวงสรวง อัญเชิญองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเมื่อเวลา 08.29 น. ของวันที่13 เม.ย. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ในศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยช่วงเช้าได้มีขบวนอัญเชิญพระบรมรูปฯจากลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี คุ้มเทวี(เดิม) เคลื่อนขบวนไปตามถนนทางเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2นำโดยพระยานำขบวน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน พร้อมภริยา , นายวรยุทธ นวรัตน์ รองผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน พร้อมภริยา ,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตลอดจนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง นำขบวนอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี พร้อมขบวนช้างคู่พระบารมี จากสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ จ.ลำปาง , ขบวนม้า จากกองพันสัตว์ต่าง จ.เชียงใหม่ ,ขบวนทหารโบราณ กองกำลังทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 33 และกองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ ,ขบวนเสลี่ยงพระอริยะสงฆ์ และขบวนไพร่ฟ้าประชาชนโดยสมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน ที่ตกแต่งริ้วขบวนย้อนยุค วิจิตรสวยงามตามแบบโบราณ ราชประเพณี ในยุคอาณาจักรหริภุญชัย  1,300 กว่าปี จากนั้นจึงได้ประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมรูปฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ในศูนย์กีฬาฯ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี มีการแสดงฟ้อนสมโภชน์ ฟ้อนหริภุญชัย และฟ้อนเล็บถวาย โดยช่างฟ้อนจิตอาสาจากทั่วสารทิศ ,พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นในช่วงบ่าย ได้จัดกิจกรรมตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง พิธีสามีจิกรรม (รดน้ำดำหัวสูมาคารวะ)คณะสงฆ์ในตำบลบ้านกลาง และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบล ณ วัดร่องส้าว หมู่ 7 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน.

 

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้