ลำพูนร่วมปั่นจักรยาน รณรงค์ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน

ลำพูนร่วมปั่นจักรยาน รณรงค์ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ลำพูน / พ่อเมืองจามเทวี เปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน โครงการ 6×4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์เลิกบุหรี่ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 ก.ค. 2561 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานโครงการ 6×4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์เลิกบุหรี่ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ริมสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายหมอนามัย ซึ่งประกอบด้วย สมาคมหมออนามัย สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และชุมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนสมัครใจเลิกสูบบุหรี่ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายในการรณรงค์ให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่ จำนวน 3 ล้านคน ภายในระยะเวลา 3 ปี  โดยจัดกิจกรรมใน 4 ภูมิภาค รวม 8 เส้นทางปั่น จาก 8 จุดเริ่มต้น ได้แก่ เส้นทางสตูล, สงขลา, เชียงราย, ตราด, กาญจนบุรี, มุกดาหาร, หนองคาย และนครพนม โดยทุกเส้นทางจะปั่นมารวมกัน ณ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ซึ่งนักปั่นเส้นทางเชียงราย-กระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มปั่นออกจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามายังจังหวัดลำพูนในวันนี้ และจะเข้าสู่เขตจังหวัดลำปางต่อไป โดยมีจำนวนนักปั่นเข้าร่วมในเส้นทางนี้ประมาณ 50 คน.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้