ลำพูนนำผลผลิตจากอมก๋อยช่วยชาวบ้าน ลดความเดือดร้อนจากโควิด

ลำพูนนำผลผลิตจากอมก๋อยช่วยชาวบ้าน ลดความเดือดร้อนจากโควิด

ลำพูน / คณะสงฆ์ ร่วมมือกับทหาร-ฝ่ายปกครอง นำผลิตผลทางการเกษตร  จาก อ.อมก๋อย มาจัดเตรียมใส่ถุง เพื่อแจกจ่ายประชาชนชาวลำพูน  บรรเทาความเดือดร้อนช่วงวิกฤติโควิด-19 ตามโครงการปันน้ำใจไทยไม่ทิ้งกันเมื่อบ่ายวันที่ 21 มิ.ย.64 ที่ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  อ.เมือง จ.ลำพูน พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน ผู้ประสานงานคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) พร้อมด้วย ทหารจากกองพลทหารราบที่ 7, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน จิตอาสา ได้ร่วมกันนำพืชผลทางการเกษตร จากเกษตรกร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19โดยในช่วงค่ำจะมีเจ้าหน้าที่ทหาร 30 นาย และจิตอาสา  ช่วยกันนำพืชผลทางการเกษตรบรรจุใส่ถุง เพื่อนำแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาว จ.ลำพูน ตามกิจกรรม “โครงการปันน้ำใจไทยไม่ทิ้งกัน” โดยจะมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมมอบในวันอังคาร ที่ 22 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. และใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 หรือโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดพระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน ผู้ประสานงานคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เผยว่า ทางคณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ระดมพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ โดยในสภาวะการที่ประชาชนได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระดำริ ให้คณะสงฆ์แต่ละวัดที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) จึงได้ปรารภไปสู่วัดต่างๆ และคณะสงฆ์ว่า หากวัดใดหรือพระสงฆ์รูปใดที่มีศักยภาพก็ขอให้มีการช่วยเหลือประชาชน ส่วนการแจกพืชผลทางการเกษตรในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งได้ดำเนินการแจกในพื้นที่ จ.เชียงใหม่มาแล้ว 4 ครั้ง และได้ทำการประสานงานกับหลายภาคส่วน อาทิ คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงน้ำใจจากพี่น้องประชาชนชาว อ.อมก๋อย ทั้งนี้ทางคณะสงฆ์ได้ซื้อพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรบางส่วน และได้รับน้ำใจจากพี่น้องเกษตรกรชาว อ.อมก๋อย อีกบางส่วน สำหรับพืชผลทางการเกษตรที่ได้นำมาแจกในครั้งนี้ประกอบด้วย ฝักทอง 30 ตัน ฝักเขียว 30 ตัน มะม่วง 20 ตัน กะหล่ำปี 3 ตัน พริก ไขไก่ และข้าวสาร เป็นต้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวลำพูน ซึ่งถือเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกับ จ.เชียงใหม่ จึงอยากจะเอื้อเฟื้อในทุกๆ ภาคส่วน ให้สังคมไทยเราได้ตระหนักว่า เราทุกคนสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ในยามที่มีสถานการณ์ที่วิกฤติเช่นนี้.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้