ลพ.จัดฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ลพ.จัดฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ลำพูน/เมืองจามเทวีเตรียมจัดแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน Hariphunchai International Half Marathon  ชิงถ้วยประทาน จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยากรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธาน พร้อมประทานถ้วยรางวัลในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูนการจัดงานในครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อนำไปสมทบทุนจัดซื้อรถรับ-ส่ง พระสงฆ์ สามเณร และนักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และเพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียน หอพักนิสิตนักศึกษาและหอพักพระสงฆ์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

สำหรับการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทการแข่งขัน FUN RUN ระยะทาง 5.5 กม. แบบ Mini Marathon ระยะทาง 12 กม. และแบบ Half Marathon ระยะทาง 21 กม. เริ่มสมัครได้ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ในเวลา 09.00น.เป็นต้นไป ไม่จำกัดจำนวน. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://hariphunchai.run และ Facebook : Hariphunchai Half Marathon  https://www.facebook.com/hariphunchaihalfmarathon/)

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้