ลำพูนเตรียมรับมือแผ่นดินไหว-ตึกถล่ม ซ้อมอพยพหนีไฟไหม้-สารเคมีรั่ว

ลำพูนเตรียมรับมือแผ่นดินไหว-ตึกถล่ม ซ้อมอพยพหนีไฟไหม้-สารเคมีรั่ว

ลำพูน / เมืองจามเทวีประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เตรียมซ้อมรับมือภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด้านการอพยพประชาชนจากเหตุอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหลเมื่อบ่ายวันที่ 7 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด้านการอพยพประชาชนจากเหตุอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล รหัสการฝึก Lpn-EQ-FEx2019 (Lamphun Earthquake Functional Exercise 2019) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดให้สามารถบริการจัดการสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบ เป็นไปตามจุดประสงค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายประพันธ์ สนิทมัจโร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีความถี่ และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ขณะที่จังหวัดลำพูนตั้งอยู่บนเปลือกโลกที่ถูกล้อมด้วยรอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนแม่จัน ซึ่งแต่ละรอยเลื่อนยังสะสมพลังงานอยู่ จะเกิดการสั่นไหวเมื่อใด ไม่สามารถพยากรณ์ได้ แต่พบว่าการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้าน รัศมีห่างจากชายแดนไทยประมาณ 200 กิโลเมตร มีความถี่และทวีความรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณ อาจส่งผลทำให้รอยเลื่อนแม่ทาเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรง และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ทางจังหวัดลำพูนจึงได้พิจารณาคัดเลือกภัยจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม ด้านการอพยพประชาชนจากเหตุอัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล รหัสการฝึก Lpn-EQ-FEx2019 (Lamphun Earthquake Functional Exercise 2019) ซึ่งมีกำหนดการฝึกในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการซักซ้อมระบบการบัญชาการเหตุการณ์ร่วม โดยนำระบบการบัญชาการเหตุการณ์ Incident Command System:ICS ฝึกร่วมกับระบบการฝึก THAISIM ทางการแพทย์ เมื่อเกิดสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการวางแผนบูรณาการเครื่องมือ กำลังพล และทรัพยากรอื่นๆ ระหว่างหน่วยงาน ทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งเกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้