ลพ.จี้ทุกภาคส่วนเคร่งมาตรการ D M H T T หวังลดผู้ติดเชื้อโควิด-19

ลพ.จี้ทุกภาคส่วนเคร่งมาตรการ D M H T T หวังลดผู้ติดเชื้อโควิด-19

ลำพูน / เมืองจามเทวีพบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เพิ่ม 3 ราย พ่อเมืองขอความร่วมมือทุกภาคส่วนรักษามาตรการ  D M H T T  อย่างเคร่งครัด ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง 18 จังหวัด ต้องปฏิบัติตามประกาศ แจ้งอสม.-ผู้นำชุมชน  พร้อมกักตัว 14  วัน เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้เหลือน้อยที่สุด  เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สุริยพงณช์   สุริยะพงฑากุล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ประจำวันที่ 7 พ.ค. 2564  ในพื้นที่ จ.ลำพูน ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ระลอกใหม่เพิ่มเติม 3 ราย ทำให้ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 เป็น 288 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 53 ราย รักษาหายแล้ว 231 ราย เสียชีวิตรวม 4 รายนายแพทย์สุริยพงณช์   กล่าวว่า ในส่วนของผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 53 รายนั้น ได้พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลลำพูน 35 ราย โรงพยาบาลสนาม 13 ราย โรงพยาบาลอื่น ๆ อีก 5 ราย ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 7 ราย ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะที่ต้องให้ออกซิเจนค่อนข้างมาก 1 ราย ผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมและมีอาการเส้นเลือดตีบแทรกซ้อน 1 รายด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ขอความร่วมมือผู้ที่มีความเสี่ยง และได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในครั้งแรกแล้วไม่พบเชื้อ ให้กักตัวจนกว่าจะครบ 14 วัน และรับการตรวจเชื้ออีกครั้ง หากพบอาการป่วยให้โทร. แจ้ง อสม. เพื่อประสานขอเข้ารับการรักษาทันที เพราะทางโรงพยาบาลลำพูนได้จัดเตรียมห้องตรวจสำหรับผู้ป่วยไข้หวัดโดยเฉพาะ และได้รับมอบตู้ตรวจหาเชื้อจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยโรงพยาบาลในอำเภอเมือง 2 ตู้ โรงพยาบาลจังหวัด 2 ตู้ และโรงพยาบาลประจำอำเภอ อำเภอละ 1 ตู้

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชน งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต้องใส่หน้ากาก หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง พื้นที่แออัดให้มากที่สุด และหากผู้ใดที่กลับจากพื้นที่เสียง 18 จังหวัด คือ ขอนแก่น ชลบุรี ตาก นครปฐม ระยอง สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแก้ว สุพรรณบุรี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี นนทบุรี นครราชสีมา และกรุงเทพฯ  ให้เข้าสู่กระบวนการกักตัวทันที และปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนนจะมีโทษตามกฎหมาย  รวมทั้งขอให้ทุกภาคส่วนร่วมรักษามาตรการ D M H T T  ( D =  เว้นระยะห่าง  M  = ใส่หน้ากาก  H = หมั่นล้างมือ  T = ตรวจวัดไข้  T = ใช้แอปฯไทยชนะ ) อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันลดจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จ.ลำพูนให้เหลือน้อยที่สุด.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้