ร้องอเมริกากดดันไทย ให้รับผิดชอบการใช้ความรุนแรงช่วงประชุมเอเปค

ร้องอเมริกากดดันไทย ให้รับผิดชอบการใช้ความรุนแรงช่วงประชุมเอเปค

- in headline, จับกระแสสังคม

เชียงใหม่ / กลุ่มราษฎรหยุดเอเปค 2022 บุกสถานกงสุลสหรัฐฯ เรียกร้องอเมริกากดดันรัฐบาลไทยให้ทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่ม และให้ ตร. รับผิดชอบต่อการใช้ความรุนแรงเมื่อ 18 พ.ย 65เมื่อเวลา 10.30 น. วีนที่ 29 พ.ย.65 กลุ่มราษฎรหยุดเอเปค 2022 ได้ยื่นหนังสือเข้าเรียกร้อง กรณีการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงเมื่อวันที่ 18 พ.ย 2022 ถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม่นายพชร คำชำนาญ ตัวแทนกลุ่มราษฎรหยุดเอเปค 2022 ได้พูดถึงข้อเรียกร้องของกลุ่ม ต่อสหรัฐอเมริกาในฐานะสมาชิก Apec โดยระบุว่าการรวมตัวของราษฎรหยุดเอเปค 2022 มีทั้งองค์กรชาวนา แรงงาน คนจน คนรากหญ้า และประชาชนที่ต่อสู้กับเผด็จการ และส่งเสริมประชาธิปไตยกว่า 75 องค์กรทั่วประเทศ และได้จัดให้มีเวทีคู่ขนานกับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือเอเปค เพือสะท้อนความกังวลใจในฐานะประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย 65 ที่ลานคนเมือง กรุงเทพฯต่อมาในวันที่ 18 พ.ย 65 ได้เคลื่อนขบวนเพื่อติดตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อคือ 1. ต้องยกเลิกนโยบาย BCG รวมถึงระเบียบกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ที่พยายามนำเสนอให้ที่ประชุมเอเปค 2. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่มีความชอบธรรมที่จะลงนามข้อตกลงลงร่วมกับผู้นำกลุ่มเอเปค และต้องยุติบทบาทในการเป็นประธานการประชุมเอเปคโดยทันที และ 3. ประยุทธ์ ต้องยุบสภาและเปิดทางให้มีการเลือกตั้งพร้อมกับจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง แต่ในระหว่างการเคลื่อนไหวของราษฎรหนงยุดเอเปค 2022 เพื่อผลักดันข้อเรียกร้องดังกล่าว ได้เกิดการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนทำให้มีผู้ถูกจับกุมในที่เกิดเหตุ 25 รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจึงขอเรียกร้องให้ประเทศของท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในการประชุมเอเปค 2022 ด้วยการกดดันรัฐบาลไทยให้ทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มราษฎรหยุดเอเปค โดยขอให้คำนึงถึงหลักการ Business and Human rights และมีข้อเรียกร้องต่อประเทศไทยในกรณีการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรง 4 ข้อได้แก่ 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องออกมาแสดงการรับผิด และขอโทษกับกรณีที่เกิดขึ้นในวันที่ 18 พ.ย 65 ข้อ 2. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิด ขึ้นและชดใช้ค่าเสียหายทั้งร่างกายและสิ่งของที่สูญเสีย ข้อ 3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการหาตัวผู้สั่งการและผู้กระทำความผิดในการสลายการชุมนุมเกินกว่าเหตุและนำมาลงโทษทั้งทางวินัยและอาญา ข้อ 4. ปฏิรูปการควบคุมการชุมนุมให้สนับสนุนใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมแก่ประชาชนโดยรับประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ตำรวจใช้ความรุนแรงกับประชาชนอีกอย่างน้อยต้องมีการเปิดเผยรายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุมทุกนายทุกครั้งและเจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบต้องถูกระบุตัวตนได้เพื่อป้องกันการที่เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเป็นผู้สร้างสถานการณ์ความรุนแรงเสียเองและให้ยึดหลักการสิทธิมนุษยชนในการชุมนุมตามหลักสากลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เอื้อต่อประชาชนในการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทั้งนี้ทางสถานกงสุลฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือข้อเรียกร้อง ทำให้กลุ่มราษฎรอยู่เอเปค 2022 พอใจ และสลายตัวทันที.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้