รัฐมนตรีก.ทรัพย์ตามการแก้ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่าภาคเหนือย้ำให้มีระบบจองและแบ่งพื้นที่เผา

รัฐมนตรีก.ทรัพย์ตามการแก้ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่าภาคเหนือย้ำให้มีระบบจองและแบ่งพื้นที่เผา

“วราวุธ”ประชุมติดตามสถานการณ์แก้ไขไฟป่าและฝุ่นควันภาคเหนือที่ลำปาง ย้ำทำงานบูรณาการ กำหนดปฏิทินทำงาน มีการสั่งการที่รวดเร็วและเด็ดขาด ขอให้มีระบบการจองเผา แบ่งพื้นที่การเผา  ขณะที่รองผวจ.เชียงใหม่เสนอมาตรการปิดป่าบริเวณที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก

วันนี้ 21 ก.พ. 63 เวลา 09.15น. ที่จังหวัดลำปาง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ติดตาม รับฟังสถานการณ์และผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผวจ.และผู้แทนจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วม โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า รมว.ทรัพย์ฯ ได้มอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 โดยได้เน้นย้ำในประเด็นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ การเตรียมความพร้อมของแผน การกำหนดปฏิทินการทำงานซึ่งข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน มีการสั่งการที่รวดเร็วและเด็ดขาด รวมถึงการพิจารณาสั่งการเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังพล หรือเฮลิคอปเตอร์ดับไฟ นอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทุกพื้นที่ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ตลอดจนการเน้นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอที่ประชุมถึงแนวทางการยกระดับในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นำเสนอมาตรการปิดป่า สำหรับบริเวณพื้นที่ที่มีจุด Hotspot เกิดขึ้นซ้ำซากต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเข้าไปในพื้นที่ ลดสาเหตุของการเกิดไฟป่า ซึ่งเป็นมาตรการในลำดับต่อไป

ทางด้านพ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมด้วย ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 สำหรับหัวใจหลักของการทำงานคือ การร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประชาชน ขอให้มีระบบการจองเผา แบ่งพื้นที่การเผา แต่ดูศักยภาพของแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดว่าเผาได้มากน้อยเพียงใด เป็นกระจายการเผา เพื่อให้เกิดสภาพภูมิอากาศที่รับได้ พร้อมทั้งทำความเข้าใจในเรื่องการเผา ให้กับประชาชน และเร่งติดตั้งเครื่องวัดให้ได้ครบทุกจังหวัด

ในส่วนเรื่อง Transboundary health air pollution การเผาไหม้ข้ามแดน พบปัญหาในทุกประเทศปัญหาการเผาไหม้ในที่โล่ง ทั้งนี้ขอบคุณกำลังพลทหาร เจ้าหน้าที่ ในทุกหน่วยงาน ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ แต่ผู้ที่จะดูแลผืนป่า ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ แต่เป็นประชาชน ขอให้บูรณาการกับการทำงานโดยโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ประชาชน รักและหวงแหนผืนป่า โดยปีนี้เชื่อมั่นว่าสถานการณ์เบากว่าปีที่แล้ว และจากนี้ต่อไป ด้วยการประสานงานการทำงานของแต่ละจังหวัด เราจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้น.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้