รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เปิด สวนป่าประชารัฐเชียงใหม่พร้อมกัน 4 จุด

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เปิด สวนป่าประชารัฐเชียงใหม่พร้อมกัน 4 จุด

รมว.ทส.เปิดโครงการ”สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”ที่เชียงใหม่พร้อมกัน 4 จุด หวังให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้

เมื่อ 10 ก.พ.61 ที่สวนรุกขชาติเชียงใหม่  พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมหวัง
เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ตัวแทนจากภาครัฐ และเอกชน ประชาชน นักเรียน ชมรมจักรยาน ชมรมถ่ายภาพที่อยู่รอบพื้นที่ดังกล่าวกว่า 1,300 คน เข้าร่วมงาน

รวมว.ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้สร้างป่าในเมือง ซึ่งกระทรวงทรัพย์ฯได้ดำเนินการเป้าหมาย 21 แห่งขณะนี้เปิดไปแล้ว 7-8 แห่ง ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 4 จุด ได้แก่สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย ที่ ทป.4 (แม่เหียะ) และสวนรุกขชาติห้วยแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวอีกว่า โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้พื้นที่ต่างๆ เช่น วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมที่อยู่ใกล้ชุมชมให้ดำเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”โดยการขับเคลื่อนต่อไปจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้คำจำกัดความของคำว่า “ป่าในเมือง” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมายถึง พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ปลูกต้นไม้ ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมือง โดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ ภายใต้การพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของแต่ละพื้นที่ เช่น วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ฯลฯ
ด้านนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า “สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ อยู่ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) การเปิดตัวโครงการในวันนี้ได้จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นเส้นทางเชื่อมทั้ง 4 จุด ซึ่งแต่ละจุดสามารถกำหนดกิจกรรมป่าในเมืองให้เกิดความเชื่อมโยงกัน และตอบสนองวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ป่าในเมืองได้ เช่น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจแก่สังคมและชุมชนรอบโครงการ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมและสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐ พัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการปั่นจักรยานป่าในเมืองผ่านจุดสนใจของสถานที่ดังกล่าว และการจัดนิทรรศการด้านต่างๆ เช่น พฤกษศาสตร์ ผีเสื้อ แมลง แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ศูนย์การเรียนรู้ การประกวดภาพวาด ภาพถ่าย การแข่งขันจักรยานเด็ก กาดมั่ว การใช้ประโยชน์ป่าในเมืองของลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งใช้สถานที่จัดงานหลัก ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้