รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนสร้างหอพักชายสหศาสตร์ศึกษาเชียงรายที่เปิดรับเด็กด้อยโอกาสบนพื้นที่สูงมาเรียน

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนสร้างหอพักชายสหศาสตร์ศึกษาเชียงรายที่เปิดรับเด็กด้อยโอกาสบนพื้นที่สูงมาเรียน

- in headline, การศึกษา-เกษตรกร

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดพิธีลงนามโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และนายวิชัย ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ร่วมลงนาม

สำหรับโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาตั้งอยู่ในเขตเมืองเชียงราย และสังกัดภายใต้มูลนิธิศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ที่ให้โอกาสทางการศึกษาในระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แก่เด็กที่ด้อยโอกาสอย่างเช่นเด็กบนพื้นที่สูง มานานกว่า 60 ปี นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้รับนักเรียนประมาณ 160 คน ที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียนให้มาพักอาศัยที่หอพักในพื้นที่ของโรงเรียนด้วยค่าเช่าพักราคาถูก แต่หอพักไม้สำหรับนักเรียนชาย ที่สร้างมากว่า 60 ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน มีสภาพชำรุดโทรมเช่นบันไดและเพดานได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง จนกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัยและการดูแลด้านสุขภาพอนามัย อีกทั้ง ภายหลังการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้รุนแรงในจังหวัดเชียงราย กฎข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวอาคารจึงมีความเข้มงวดมากขึ้น และส่งผลให้ทางโรงเรียนต้องปิดหอพักในไม่ช้า ดังนั้นการก่อสร้างหอพักนักเรียนชายใหม่จึงเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนนี้

ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เป็นงบประมาณมูลค่า 8,611,600 บาท เพื่อก่อสร้างหอพักนักเรียน ซึ่งโครงการนี้จะทำการรื้อถอนหอพักนักเรียนเก่าที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม 2 หลัง และก่อสร้างหอพักนักเรียนใหม่ 3 ชั้นที่มีโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหวและไฟไหม้ จำนวน 1 หลัง   รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนชาย จำนวน 90 คนได้พักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจะเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ต้องล้มเลิกการเรียนไปเนื่องจากปัญหาทางฐานะครอบครัวด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจัดการกับความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ต่อไป.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้