รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุ อบต.แม่ป้าก จังหวัดแพร่

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุ อบต.แม่ป้าก จังหวัดแพร่

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นตัวแทนรัฐบาลญี่ปุ่นมอบเงินกว่า 2 ล้านบาทให้อบต.แม่ป้าก อ.วังชิ้นเพื่อจัดซื้อรถรับ-ส่งเด็กและผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น  ในฐานะตัวแทนรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดพิธีลงนามในโครงการจัดหารถรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีนายบุญทศ ไทยมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ในฐานะตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ร่วมลงนามรับมอบ

นายบุญทศ ไทยมา นายกอบต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ กล่าวว่า ตำบลแม่ป้าก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังชิ้น ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดแพร่ โดยห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 70 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงต้องใช้ชีวิตที่แสนอัตคัด ส่วนใหญ่พ่อแม่ซึ่งเป็นประชากรวัยทำงานต้องออกไปทำงานที่เมืองใหญ่  เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ทำให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดต้องเดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ แต่หลายครอบครัวไม่สามารถรับส่งเด็กได้ ด้วยเหตุผลทางโครงสร้างครอบครัวและความยากจน

“ที่ผ่านมาอบต.แม่ป้าก ได้ดำเนินการเช่ารถรับ-ส่งเด็กขนาดเล็ก 3 คัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดเรียนของเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางมาเรียนอย่างยากลำบาก แต่รถที่เช่าอยู่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่จะใช้ในการรับส่งเด็ก นอกจากนี้ อบต.แม่ป้ากยังมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุหลายครั้งต่อปี เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุอยู่ติดบ้าน แต่ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมต้องดำเนินการเช่ารถเพื่อรับ-ส่งผู้สูงอายุ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดซื้อรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเองนั้นจะเป็นการขนส่งที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดซื้อรถรับส่งดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน”นายกอบต.แม่ป้าก กล่าว

ทางด้านนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น   กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่น ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 2,016,000 บาท แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เพื่อจัดหารถ 6 ล้อสำหรับการรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุจำนวน 1 คัน โดยรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้มีการขนส่งที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ และนำไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงรวมถึงผู้สูงอายุ ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจัดการกับความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ต่อไป.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้