รอผู้ว่าฯลงนามจ้างคนที่หาของป่ามาเป็นทีมเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าเบื้องต้นให้117 อปท.จ้างก่อน

รอผู้ว่าฯลงนามจ้างคนที่หาของป่ามาเป็นทีมเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าเบื้องต้นให้117 อปท.จ้างก่อน

เชียงใหม่รอผู้ว่าฯลงนามคำสั่งมาตรการทางกฎหมาย หากมีผู้ทำผิดฝ่าฝืนการเผาในที่โล่งแจ้ง ส่วนแผนจ้างคนที่มีอาชีพหาของป่ากว่า 4 พันคน เบื้องต้นให้ 117 อทป.จ้างก่อน 1.5 พันคนระยะเวลา 2.5 เดือนได้ค่าตอบแทนเดือนละ 9 พันบาท

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.67 ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นpm2.5 จังหวัดเชียงใหม่นายทศพล เผื่อนอุดม รองผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ โดยกล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้ท่าจะไม่ดีมากๆ รุนแรงมากตั้งแต่เปิดศูนย์ฯมา ขอให้คณะกรรมการฯช่วยกันพิจารณาและหาแนวทางร่วมกัน

นายสมคิด ปัญญาดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากจะมีการบังคับใช้กฎหมายสำหรับคนละเมิดประกาศห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรอผู้ว่าฯลงนาม สำหรับสถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่ว่าตั้งแต่ 1 ม.ค.-6 มี.ค.67 เชียงใหม่มีจุดความร้อน 1,533 จุด พื้นที่เผาไหม้ 68,685 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 75 ส่วนคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 25 วัน เทียบกับ 17 จังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่อยู่อันดับ 6 สำหรับการลงทะเบียนบริหารจัดการเชื้อเพลิงจนถึงปัจจุบันมีจำนวน 11,825 คำร้อง พื้นที่ชิงเผา 414,269 ไร่ ได้รับอนุมัตให้ดำเนินการแล้ว 271,070 ไร่ โดยวันที่ 7-11 มี.ค.67 เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีจึงงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและจะประเมินสถานการณ์ภายหลัง

สำหรับโครงการจัดหางานให้กับประชาชนที่มีอาชีพหาของป่า ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดทำทะเบียนไว้แล้วนั้น อปท.สามารถจ้างได้ จากอปท.117 แห่งจำนวน 609 คนและอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯและป่าอนุรักษ์ที่สามารถจัดจ้างได้อีก 794 คนรวมเป็น 1,500 กว่าคน โดยอัตราจ้างประมาณ 9,000 บาท ระยเวลาจ้าง 2 เดือนครึ่ง ซึ่งท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนที่เกี่ยวข้องในวันที่ 5 มี.ค.67นี้ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จากการสำรวจผู้ที่มีอาชีพหาของป่าอยู่กว่า 4,000 คน.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้