รองแม่ทัพภาคที่ 3 เดินสายพบผู้ว่าฯจี้พื้นที่ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือ

รองแม่ทัพภาคที่ 3 เดินสายพบผู้ว่าฯจี้พื้นที่ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือ

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง หลังจากแม่ทัพภาคที่ 3 สั่งให้ทุกจังหวัดลดจุดความร้อนอย่าให้เกินหลักร้อย โดยวันก่อนบินไปหารือกับผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือ เร่งแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นpm2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม โดยเฉพาะพื้นที่แอ่งกะทะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายและแม่ฮ่องสอนค่าคุณภาพอากาศอยู่ในขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเมื่อวานนี้(11 มี.ค.)แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้ลดจุดความร้อนจากที่พุ่งสูงแตะ 300-500 จุดให้ลดระดับลงเหลือไม่ให้เกิน 100 จุด ซึ่งพลตรีถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการทันที โดยเดินทางไปประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์เนื่องจากแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีจุดความร้อนมากที่สุดในช่วงนี้

และในวันนี้(12 มี.ค.)รองแม่ทัพภาคที่ 3 ยังได้เดินทางไปร่วมประชุมกับฝ่ายปกครองจังหวัดลำปางและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยหลังจากได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้ว รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและมลพิษฝุ่นควันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดความรุนแรงของปัญหา โดยเฉพาะบริเวณดอยพระบาทซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟป่าขึ้นจำนวนมาก
ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 พร้อมจัดกำลังพลเข้าร่วมตามที่ทางจังหวัดร้องขอในทุกกรณี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดชุดลาดตระเวนดับไฟป่า 7 ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่ 8 อำเภอพื้นที่เสี่ยงไปแล้ว เพื่อลาดตระเวนป้องปรามไม่ให้มีการลักลอบเผาป่า พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนงดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดควบคู่กันไป
ขณะที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกและคณะนำนักศึกษา วทบ. หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 66 ศึกษาดูงานของ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่
พลตรี มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกและคณะ นำนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 66 ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ (War Room อบจ.จว.ชม.) เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จำนวน 25 อำเภอ รวมถึง รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จว.เชียงใหม่

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้