รองผู้ว่าฯเสนอให้สภาวัฒนธรรมและเครือข่ายทำหนังสือทักท้วงผลคัดเลือกสุดยอดแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป

รองผู้ว่าฯเสนอให้สภาวัฒนธรรมและเครือข่ายทำหนังสือทักท้วงผลคัดเลือกสุดยอดแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป

- in headline, จับกระแสสังคม

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ยืนกรานไม่มีส่วนเสนอหรือคัดเลือก “ฮิโนกิแลนด์”เป็นสุดยอดแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป ชี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินการโดยสำรวจความเห็นของนักท่องเที่ยว ขณะที่รองผู้ว่าฯแนะให้หารือกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดทำหนังสือทักท้วงหรือให้ทบทวน หวั่นกระแสบานปลาย

จากกรณีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีประกาศเมื่อ 2 เมษายน 2562 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ รณรงค์ให้มีการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  โดยนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามในประกาศผลคัดเลือก 10 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นสุดยอด “แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป” จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง 1 ใน 10 คือ ฮิโนกิแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เป็นที่วิพากษ์ วิจารณ์อย่างมากในกระแสสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและเรียกร้องให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมทบทวนและถอดออก รวมทั้งชี้แจงเหตุผล หลักเกณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวไม่ใช่วัฒนธรรมท้องถิ่นของเชียงใหม่นั้น

นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในประเด็นดังกล่าวทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มีส่วนรู้ เห็นหรือทราบเรื่องมาก่อน แม้ตนจะเพิ่งย้ายมาจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและมารับตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วไม่มีหนังสือหรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว การคัดเลือกแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไปนี้ ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและทำแบบสอบถามนักท่องเที่ยวว่ามีแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ไหนควรไป ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ตอบแบบสอบถามและเป็นที่มาของ 10 แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไป ซึ่งใน 10 แห่งนี้ก็มีของภาคเอกชนด้วยหลายแห่งไม่เฉพาะที่ ฮิโนกิแลนด์ เชียงใหม่เท่านั้น ยังมี จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม นครราชสีมา และภูเก็ตแฟนตาซี จังหวัดภูเก็ต ด้วย

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้คัดเลือกเอง และทราบว่าขณะนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทราบเรื่องกระแสที่ประชาชนกังขาแล้ว และกำลังประชุมเรื่องนี้อยู่และคงจะมีแถลงข่าวชี้แจงอีกครั้ง เบื้องต้นทราบว่าการคัดเลือกไม่ได้เน้นเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่อยากจะประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมร่วมสมัยที่นักท่องเที่ยวควรจะไป

ทางด้านนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์กล่าวว่า ในฐานะคนเชียงใหม่ก็เข้าใจความรู้สึกของคนเชียงใหม่ที่รักและหวงแหนวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งเรามีเอกลักษณ์ มีวัฒนธรรมทั้งการแต่งกาย ภาษาและอาหารที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติยังหลงใหล จึงอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไปประชุม อาจจะทำหนังสือทักท้วงหรือให้ทบทวน โดยอ้างถึงกระแสที่เกิดขึ้นว่ากระทบความรู้สึกของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่เพื่อให้ส่วนกลางได้รับทราบและทบทวนหรือชี้แจงเรื่องนี้ เพื่อชี้แจงพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ต่อไป.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้