รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมการจัดงาน “Lanna Expo 2018” ชี้ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ

รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมการจัดงาน “Lanna Expo 2018” ชี้ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมการจัดงาน “Lanna Expo 2018” ชี้ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ แสดงถึงศักยภาพของท้องถิ่นที่ยกระดับการจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 22 มิ.ย. 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน Lanna Expo 2018 ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอนร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยครั้งนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณสู่ไทยนิยม ยั่งยืน”

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องชื่นชมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งจัดงานได้ดีเยี่ยมและงานนี้ไม่ใช่แค่งานระดับท้องถิ่น แต่เป็นงานเอ๊กซ์โปที่ตอบโจทย์และสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความก้าวหน้าของงานที่ผนึกเอาหลายภาคส่วนและนำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นงานที่มีความหลากหลาย สถานที่จัดงานเหมาะสม กว้างขวาง ครบครันทั้งการแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการประชุมสัมมนาด้วย แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่ชาวบ้านในจังหวัดอื่นหรือภาคอื่นไม่ได้มาเห็นและอยากให้มีการจัดงานในลักษณะนี้กระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ด้วย

“จากการรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ทราบว่าเมื่อปีที่ผ่านมามีคนเข้าชมงานกว่า 4 แสนคนสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จำนวนมาก และวันนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางซึ่งติดภารกิจ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ก็มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ก็อยากให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไป”รองนายกรัฐมนตรีกล่าว

สำหรับการจัดงาน Lanna Expo ก็เพื่อเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านหัตถอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นการเชื่อมโยงและเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการเป้าหมายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ ส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อการจำหน่าย ร่วมถึงการประชาสัมพันธ์ สินค้าเด่นๆ สินค้าพรีเมี่ยมของจังหวัด ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดจนด้านการศึกษาและพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และ องค์ความรู้ของล้านนา และต่อยอดสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆ ภายในงาน รวมทั้งบูธของสถานกงสุลต่างประเทศ ที่นำกิจกรรมและนิทรรศการมาจัดแสดงภายในงานดังกล่าวด้วย.  

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้