รมว.วัฒนธรรมเปิดโครงการ “ยางนาสารภี ศรีเชียงใหม่”1 ใน 65 ต้นไม้ใหญ่ทั่วประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

รมว.วัฒนธรรมเปิดโครงการ “ยางนาสารภี ศรีเชียงใหม่”1 ใน 65 ต้นไม้ใหญ่ทั่วประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

รมว.วัฒนธรรมเปิดโครงการ “ยางนาสารภี ศรีเชียงใหม่”1 ใน 65 ต้นไม้ใหญ่ทั่วประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

ที่วัดสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี “ยางนาสารภี ศรีเชียงใหม่” โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับโดยกล่าวว่า จากการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่คัดเลือกต้นไม้ใหญ่ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกต้นไม้ใหญ่ 4 ต้นจาก 65 ต้นทั่วประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มต้นยางนารักษ์สิ่งแวดล้อม ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน

ต้นจามจุรียักษ์ สโมสรยิมคานาเชียงใหม่ ต้นยางนาร่มมงคล วัดเจดีย์หลวงวรวิหารและต้นมะจำโรง อ.สันป่างตอง ซึ่งเป็นความภูมิใจของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต้นไม้ ที่บอกเล่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของชุมชน ทำให้คนรู้จักรักษาคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและนำมาซึ่งการสร้างรายได้ด้วยมิติทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

นายวีระ โรจน์พจรรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดตัวต้นไม้กลุ่มยางนาที่มีคำวามสำคัญทางประวัติศาสตร์คู่กับชุมชน ทำให้คนรู้จักรักษาคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังความเข้มแข็งให้คงอยู่กับชุมชนและยังสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของท้องถิ่นที่มีในอดีตกับปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถนำเอกลักษณ์ความโดดเด่นอขงกลุ่มต้นยางนาสองฟากฝั่งของถนนสายเชียงใหม่-ลำพูนไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้