รมช.คลัง – บสย. ลงพื้นที่ เยี่ยมชมกิจการ SMEs รับฟังความคิดเห็นการเข้าถึงแหล่งทุน

รมช.คลัง – บสย. ลงพื้นที่ เยี่ยมชมกิจการ SMEs รับฟังความคิดเห็นการเข้าถึงแหล่งทุน

- in headline, เศรษฐกิจ

รมช.คลัง – บสย. ลงพื้นที่ “ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์คเยี่ยมชมกิจการ SMEs พร้อมรับฟังความคิดเห็นการเข้าถึงแหล่งทุน


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายฆนัท ครุธกูล กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการและรับฟังความเห็นการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. ซึ่งดำเนินธุรกิจสวนสัตว์ “ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค “ ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิเชียร เรืองเนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค จำกัด ให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหาร บสย. ได้ร่วมฟังบรรยายสรุป การดำเนินกิจการ นับตั้งแต่ปี 2531 เปิดดำเนินกิจการฟาร์มจระเข้และแปรรูปหนังจระเข้ครบวงจรรายใหญ่ของไทย จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ต่อมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจท่องเที่ยวหยุดชะงัก และเป็นจุดพลิกผันครั้งใหญ่ ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ จนในปี 2565 ได้ปรับโมเดลธุรกิจใหม่ จาก ”ฟาร์มจระเข้” สู่ “สวนสัตว์” ในนาม บริษัท ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค จำกัด ด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งส่งเสริม ยกระดับสวนสัตว์ให้เป็นธุรกิจที่อยู่คู่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแห่งหนึ่ง เป็น Soft Power คู่ขนานกับเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ข้อแนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจ ให้กำลังใจ และรับฟังความคิดเห็น มุมมอง ปัญหาและอุปสรรค ของผู้ประกอบการ รวมทั้งความต้องการสินเชื่อ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีกลไก บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว
—————

 

 

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้