รมช.คมนาคมมอบทางจักรยาน ระยะทาง 4.5 กิโลเมตรใช้เงินก่อสร้างเกือบ 20 ล้าน

รมช.คมนาคมมอบทางจักรยาน ระยะทาง 4.5 กิโลเมตรใช้เงินก่อสร้างเกือบ 20 ล้าน

- in headline, จับกระแสสังคม

 

 

ที่บริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง,นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,นายก้องเกียรติ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)และนายศราวุฒิ ศรีศกุน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมเป็นประธานมอบทางจักรยาน เพื่อชาวเชียงใหม่ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ด้วยการแตะลูกโลกและเปิดแท่นแสดงแผนที่เส้นทางจักรยาน หรือ Landmark และยังได้ร่วมกันปั่นจักรยานไปบนเส้นทางจักรยานเป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ถือเป็นการทดลองและสำรวจเส้นทางดังกล่าวร่วมกับนักปั่นจักรยานชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง

นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวรายงานว่า กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างทางจักรยานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถจักรยานเพื่อการเดินทาง และการท่องเที่ยว ตลอดจนการออกกำลังกาย ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป

สำหรับทางจักรยานแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำพิธีส่งมอบในครั้งนี้ได้เริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคม 2557 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 19,872,764 บาท โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าและสิ้นสุดที่บริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร โดยได้ออกแบบและก่อสร้างให้มีทางจักรยานแยกอิสระจากทางสายหลักตลอดแนวเส้นทาง มีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัย มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ติดตั้งป้ายจราจรและไฟฟ้าเพื่ออำนวยความปลอดภัย มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ติดตั้งป้ายจราจรและไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ในขณะที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ทางจักรยานเส้นทางนี้จะได้ให้ชาวเชียงใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถจักรยานเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยว รวมทั้งการออกกำลังกาย ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของประชาชนและนักทอ่งเที่ยวทั่วไป ซึ่งก็หวังว่าชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจะได้ใช้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างด้วย.

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้