รมช.กลาโหม ประธานพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2560

รมช.กลาโหม ประธานพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2560

รมช.กลาโหม ประธานพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2560

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประกอบพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ความเป็นมาของการจัดงานประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จากนั้น รับน้ำสรงเดินไปหน้าล้านพระบรมธาตุ เพื่อประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระบรมธาตุ รินน้ำสรงลงในพญาสุวรรณหงส์เงินคำ อัญเชิญพญาสุวรรณหงส์เงินคำ ขึ้นถวายพระบรมธาตุ ต่อจากนั้นประธานและคณะได้เวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชา

สำหรับพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องจากประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งในปีนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานน้ำสรง และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานผ้าไตร จำนวน 10 ไตร เพื่อถวายพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

ชาวจังหวัดเชียงใหม่อันประกอบด้วย คณะสงฆ์จังหวัด อำเภอ ตำบล คณะศรัทธาและคณะราชการทุกหมูเหล่า ได้ดำเนินการฉลองสมโภชน้ำสรงพระราชทานและสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยต่อเนื่อง โดยจัดรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานจากอากาศยานเชียงใหม่ไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นการริเริ่มส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามแก่ชาวเชียงใหม่ และศึกษาประเพณีเตียวขึ้นดอย โดยอัญเชิญน้ำสงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานซึ่งมวลชนทุกหมู่เหล่า รวมกันเป็นจำนวนหลายหมื่นคนร่วมกันเดินขึ้นดอย เพื่อเป็นการสมานสามัคคีรวมพลังมวลชนชาวเชียงใหม่

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้