รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีแชร์ข่าวในไลน์เรื่องการปิดกั้นพื้นที่แจงเป็นเพียงมาตรการควบคุมสูงสุดเพื่อป้องกันความเสี่ยง

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีแชร์ข่าวในไลน์เรื่องการปิดกั้นพื้นที่แจงเป็นเพียงมาตรการควบคุมสูงสุดเพื่อป้องกันความเสี่ยง

งานประชาสัมพันธ์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีแชร์ข่าวในไลน์เรื่องการปิดกั้นพื้นที่ เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ยืนยันยังไม่มีผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าแต่เป็นเพียงมาตรการควบคุมสูงสุดเพื่อป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น

ตามที่มีการแชร์ข่าวในไลน์เรื่องการพบเคสผู้ป่วยไวรัสโคโรนาใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่นั้น ทางรพ.ขอเรียนว่าปัจจุบัน ณ.วันที่28มค2563 ยังไม่มีผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ป่วยรายที่อ้างถึงเป็นผู้ป่วยต่างชาติซึ่งได้ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโคโรนาจากห้องปฎิบัติการ2แห่ง แต่ภายหลังผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ จึงต้องทำการสืบค้นหาสาเหตุ ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ

ในเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และบุคคลกร ทาง รพ.จึงต้องใช้มาตรการระดับสูงควบคุมบริเวณที่มีความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยดังกล่าว และขอยืนยันอีกครั้งว่ายังไม่มีการติดเชื้อโคโรนาในจังหวัดเชียงใหม่

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้