รถพระราชทานตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อให้จนท.การท่าฯเชียงใหม่

รถพระราชทานตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อให้จนท.การท่าฯเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ให้กับกลุ่มพนักงานลูกจ้างที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยได้รับการสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่


วันที่ 26 เมษายน 2564 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ส่วนการแพทย์ ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ที่นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน มาให้บริการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานสายการบิน ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการทำงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีผู้มารับการตรวจคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น 263 คน


ทั้งนี้รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเป็นรถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1-12 ทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 เสริมความพร้อมการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนเชิงรุก เช่น ในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้