ยกขบวนผู้ประกอบการล้านนา โชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ Lanna Soft Power

ยกขบวนผู้ประกอบการล้านนา โชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ Lanna Soft Power

พาณิชย์เชียงใหม่ ยกขบวนผู้ประกอบการล้านนา โชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
Lanna Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างโอกาสพัฒนาต่อยอดทางการตลาด รองปลัดก.พาณิชย์คาดตลอดจัดงานยอดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์แตะ 50 ล้านบาท

​เมื่อเย็นวันที่ 4 ก.ค.66 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ “Lanna Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์”ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการจังหวัด ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC) เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และเชียงราย มาประชาสัมพันธ์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ภายในงาน Lanna Expo 2023 บริเวณโซน 3 ระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 20.00 น.  พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 200 คูหา

​นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ “Lanna Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว่าเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อจากกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและต่อยอด องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์อารยธรรมล้านนาสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าสร้างสรรค์/สินค้ามูลค่าสูง เข้าสู่ตลาดใหม่ และขยายช่องทางการตลาด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่าย ของประชาชน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าสร้างสรรค์ สินค้ามูลค่าสูง รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความน่าสนใจให้กับผู้บริโภค

นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าการจัดงาน “Lanna Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ตามกิจกรรมประชาสัมพันธ์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ คาดหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการค้า อย่างยั่งยืนให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าสร้างสรรค์มูลค่าสูง (เกษตรเพิ่มมูลค่า สินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าไลฟสไตล์) ของจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Northern Economic Corridor : NEC ) เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และเชียงราย) โดยการส่งเสริมการตลาดสินค้าของท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันในตลาดทุกระดับ ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ และเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน โดยคาดว่าตลอดช่วงการจัดงานจะเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายทั้งในงานและทางออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

 

ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ความเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และแสดงผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ นิทรรศการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของตราสัญลักษณ์ เชียงใหม่แบรนด์ เชียงรายแบรนด์ ลำปางแบรนด์ และลำพูนแบรนด์ กิจกรรม Workshop ด้านงานศิลปหัตถกรรม การสร้างสรรค์งานคราฟท์ กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ กิจกรรมเสวนา “เชียงใหม่กับการสร้างสรรค์งานคราฟท์ และ ทิศทางการตลาด” การแสดงของศิลปินดารานักร้อง คุณเข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล และการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กิจกรรมช้อปสินค้านาทีทอง และกิจกรรมส่งเสริมการขายลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้