ม.แม่โจ้ ทำรถกระทงใหญ่ “รักษ์โลก-เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ส่งประกวดชิงถ้วยพระราชทานฯ

ม.แม่โจ้ ทำรถกระทงใหญ่ “รักษ์โลก-เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ส่งประกวดชิงถ้วยพระราชทานฯ

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ม.แม่โจ้ ทำรถกระทงใหญ่ “รักษ์โลก-เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ส่งประกวดชิงถ้วยพระราชทานฯ งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำรถกระทงใหญ่ส่งเข้าร่วมประกวด ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้น ภายใต้มาตรการการดูแลความปลอดภัย Covid 19 ในแนวคิด “เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

นับจาก พ.ศ. 2512-2563 เป็นเวลา 50 ปี ที่แม่โจ้ได้จัดทำรถกระทงเข้าร่วมงานเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามมาจวบจนปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า “แม่โจ้” เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และสร้างสรรผลงานเป็นที่ประทับใจต่อคณะกรรมการและผู้ชม จนได้รับรางวัลต่อเนื่องเรื่อยมา

ในปี 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำรถกระทงใหญ่ รักษ์โลก – เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่ Green University นำวัสดุเหลือใช้ และวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในการจัดทำ ถึง 90% ทั้งตัวโครงสร้างรถกระทง การประดับตกแต่งใน ส่วนต่างๆ เช่น กระดาษรีไซเคิล กระดาษหนังสือพิมพ์เก่า ไม้ กิ่งไม้ กาบหมากที่ร่วงหล่นในมหาวิทยาลัย ใบลาน นำมาทำเป็นกลีบบัว เย็บแบบ ตกแต่งประดับด้วยเมล็ดธัญพืช งานปั้นแต่งจากแป้งข้าวเหนียว นำมาปั้นเป็นเกล็ดพญานาค ฯลฯ ที่ยังคงความพิถีพิถันละเอียดลออทุกขั้นตอน ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวรถกระทง ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับประเพณีและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา “นพบุรีเลิศหล้า เเม่โจ้ยอไหว้สาประเพณียี่เป็ง” โดยด้านหน้าขบวนรถ นำด้วย “รถน้อยเรือสะเปาล่องนาวา” ประดิษฐานตราสัญลักษณ์พระพิรุณทรงนาค เทพเจ้าแห่งสายฝน สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ประดับด้วยกลีบบัวบงกช ตกแต่งด้วยเมล็ดธัญพืช… ด้านหน้ารถเป็นสระอโนดาตและสายนที เปรียบเสมือนสายน้ำที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิต… ตรงกลางจำลองเขาสิเนรุในวรรณกรรม “จักรวาฬทีปนี”วรรณกรรมเด่นของล้านนา… เบื้องหน้ามีพญาหงส์คำ สัญลักษณ์แห่งสัตว์ชั้นสูงในป่าหิมพานต์ ด้านบนต่างเทินด้วยพระบรมธาตุดอยสุเทพ.. ท่ามกลางเขาสิเนรุและเขาสัตภัณฑ์ มีบันไดพญานาคทอดยาว… ด้านหลังเป็นวิมานสามหลังหมายถึงสัญลักษณ์ของฤดูทั้ง 3 … และด้านในประดิษฐานพระราชลัญจกร ตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านข้างทั้งสองประกอบด้วยต้นไม้เงินต้นไม้ทอง สัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี โดยใช้โทนสีเขียว ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารในนครเชียงใหม่, สีแดง สื่อถึงจิตวิญญาณแห่งรากเหง้าวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษถ่ายทอดสืบต่อมา และสีทอง หมายถึง ความมั่งคั่ง ความสูงส่ง และการเทิดทูนบูชา

รถกระทงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแบบและใช้แนวความคิด โทนสี เรื่องราว ให้สอดคล้อง สวยงาม สื่อถึงอัตลักษณ์และความเจริญรุ่งเรืองของ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณียี่เป็งให้อยู่คู่เชียงใหม่และประเทศไทยสืบไปด้วยพลังแห่งความสามัคคีของชาวแม่โจ้ เพราะการจัดทำรถกระทงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการทำงานหลักโดยนักศึกษาทั้งส่วนการออกแบบ การตกแต่งรายละเอียด ควบคุมบริหารงานและการจัดการ ใช้เวลาในการประดิษฐ์แต่ละครั้งประมาณ 3-4 เดือน โดยมีการสืบทอดภูมิปัญญาการประดิษฐ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มีกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมคอยอำนวยความสะดวก มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าคอยให้การสนับสนุน เพื่อช่วยกันสานต่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยเรื่อยมา

ขอเชิญชม และร่วมส่งแรงเชียร์ แรงใจ ให้รถกระทงใหญ่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้าชัยชนะอีกครั้ง โดยคณะกรรมการจะให้คะแนนส่วนตัวรถกระทงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และให้คะแนนส่วนการแสดงประกอบในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะทำการแสดงลำดับที่ 15 เวลา 22.45 น. ในชื่อชุดการแสดง “นพบุรีเลิศหล้า เเม่โจ้ยอไหว้สาประเพณียี่เป็ง” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้