ม.แม่โจ้เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากกระชายขาว ที่ทางศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรมาสร้างสุขภาพ

ม.แม่โจ้เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากกระชายขาว ที่ทางศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรมาสร้างสุขภาพ

ม.แม่โจ้เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากกระชายขาว ที่ทางศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยได้พัฒนาสูตรขึ้นมาในขณะนี้มี 3 ชนิด เูมิพื่อมุ่งหวังนำภูมิปัญญาของสมุนไพรและแพทย์แผนไทยกลับมาสร้างสุขภาพพื้นฐานของชาวไทยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรคอุบัติใหม่ต่างๆ มุ่งพัฒนาวัตถุดิบไปสู่ผลิตภัณฑ์ยาเป็นตู้ยาสมุนไพรประจำชุมชนและจังหวัด

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และดร.วารินทร์ สุทนต์ หัวหน้าศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ ร่วมกันแถลงประเด็นสมุนไพรกระชายขาว อาหารจากตำรับยาสมุนไพรไทย ช่วยเสริมภูมิต้านทาน covid -19

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า นับแต่เกิดวิกฤติการระบาดของโรคโควิด -19 มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้นิ่งเฉย ในฐานะสถาบันการศึกษาที่อยู่เคียงข้างชุมชนมาโดยตลอด ได้ดำเนิน นโยบาย”แม่โจ้ร่วมใจสู้ภัยโควิด” มีการตั้ง รพ.สนาม ช่วยแก้วิกฤติ โควิด-19 จ.เชียงใหม่ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้ร่วมบริการสังคมจิตอาสา เช่น พ่นทำความสะอาดค่าเชื้อโควิดบริเวณพื้นที่ต่างๆ โดยทีมสัตวศาสตร์อาสา ทีมโดรน sky fight covid-19 ทีมนวัตกรรมสารนาโนฆ่าเชื้อ วิทยาลัยนานาชาติ รวมถึง นักศึกษา บุคลาการจิตอาสาอีกมากมาย และที่สำคัญ ได้ประสานจัดหาวัคซีนจากแหล่งต่างๆ พร้อมอำนวยความสะดวก ให้บุคลากร – นักศึกษา รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันโควิด -19

นอกจากนั้น ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรม งานวิจัยต่างๆ ช่วยสู้ภัยโควิด-19 เช่น ผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อโรค , ผลิตภัณฑ์เม็ดยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัดด้วยนวัตกรรม BIO-Botanical Dynamic Technology และล่าสุด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายขาว อาหารจากตำรับยา ป้องกันโควิด-19 โดยมีแนวทางการพัฒนางานด้านยุทธศาสตร์สมุนไพรให้เป็นแผนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินการและแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความพร้อม มีการเรียนการสอนสาขาวิทยาการสมุนไพร มีการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมุนไพรสนองนโยบายของรัฐบาลภายใต้ศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ รวมถึงมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการด้านสมุนไพร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวนโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนาด้านเกษตรโดยอาศัยจุดแข็งของการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัตถุดิบคุณภาพทางการเกษตรเพื่อพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าให้เป็นเกษตรเพื่อสุขภาพ โครงการจะมีในอนาคตอันใกล้ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาด้านพืชสมุนไพร มีพื้นที่ปลูกสมุนไพรในระบบอินทรีย์ เช่น พื้นที่ของสำนักวิจัยและส่งส่งวิชาการการเกษตร บนฟาร์มมหาวิทยาลัย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และคาดว่าจะโอกาสในการสร้างสถานผลิตยาสมุนไพร คลินิกแพทย์แผนไทย หรือ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อมุ่งหวังนำภูมิปัญญาของสมุนไพรและแพทย์แผนไทยกลับมาสร้างสุขภาพพื้นฐานของชาวไทยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรคอุบัติใหม่ต่างๆ มุ่งพัฒนาวัตถุดิบไปสู่ผลิตภัณฑ์ยาเป็นตู้ยาสมุนไพรประจำชุมชนและจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นสถาบันที่เคียงข้างร่วมแก้ปัญหาของชุมชนและจังหวัดต่อไปในอนาคต”

ด้าน ดร.วาริน สุทนต์ หัวหน้าศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ กล่าวว่า กระชายขาว พืชสมุนไพรประจำบ้าน เป็นอาหารก้นครัวคนไทย มีรสเผ็ด ร้อน ซึ่งในการแพทย์แผนไทย ถ้าสมุนไพรมีรสเผ็ดร้อนจะช่วยกระตุ้นธาตุไฟ ธาตุไฟมีส่วนที่ตรงกับแพทย์แผนปัจจุบันคือสร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายขาวที่แนะนำครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ ร่วม กับ บริษัทโอ เอส เค ทราเวล แอนด์ เฮลท์ จำกัด ซึ่งทางศูนย์สมุนไพรฯ ได้กำหนดสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายขาวผสมขิงและใบเตยขึ้นมา เพื่อช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันจากโรคโควิด 19 โดยอาศัยข้อมูลในตำรับยา และคัมภีร์ยาสมุนไพรแผนโบราณ ประกอบกับรายงานการวิจัยจากหลายสำนัก ที่มีรายงานไว้ว่าสารสกัดหยาบกระชายขาวและขิงให้ผลที่ดีในการช่วยยับยั้งเซลล์เชื้อโควิด-19ในหลอดทดลอง ทางศูนย์สมุนไพรฯจึงได้มีการทดสอบและทดลองพัฒนากระบวนการสกัด และผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบในห้องปฏิบัติการ มีการวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ Panduratin A ที่มีในกระชาย เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบและกระบวนการผลิตที่พัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการส่งต่อให้บริษัทโอ เอส เค ทราเวล แอนด์ เฮลท์ จำกัด ดำเนินการผลิตในโรงงาน มาตรฐาน GMP และยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อตรา “แม่โจ้”

สำหรับผลิตภัณฑ์จากกระชายขาว ที่ทางศูนย์สมุนไพรฯ ได้กำหนดสูตรขึ้นมาในขณะนี้มี 3 ชนิด ได้แก่ สารสกัดกระชายผสมขิงและใบเตยแบบแคปซูล(สารสกัดกระชาย 240 mg +ขิง 50 mg +ใบเตย 50 mg), เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายขาวผสมขิงและใบเตย (น้ำกระชายขาว 83.34% +น้ำขิง 8.33 %+น้ำใบเตย 8.33%(ปริมาณสารสกัดกระชาย 1 กรัมในเครื่องดื่ม 300 มล.)) และ เครื่องดื่มชนิดผงกระชายขาวผสมขิงและใบเตย (กระชาย 90% +ขิง 5%+ ใบเตย 5%(ปริมาณสารสกัดกระชาย 1.8 กรัม/ซองชง))

สมุนไพรไทย นอกจากจะมีประโยชน์แล้ว แต่หากใช้ผิด ก็อาจทำให้เกิดโทษได้ ซึ่งกระชายขาวเป็นสมุนไพรตำรับมีฤทธิ์ร้อน​ ผู้มีอาการธาตุไฟสูงมีการร้อนภายในกายเป็นประจำ​ มีโรคความดัน มีโรคหัวใจ​ และภาวะฮอร์โมนผิดปกติ​ควรทานอย่างระมัดระวังไม่ควรทานทุก​วัน หรือให้ทานมีช่วงวันเว้น วัน หรือ เว้นสองวัน ดื่มน้ำตามมากๆ​ ควรดื่มน้ำกระสายยารสเย็นสุขุมเช่น​ น้ำตรีผลา​ ช่วยหากรู้สึกว่าไม่ปกติ​

ดร.วารินทร์ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ปริมาณสารสำคัญของกระชายจะมีปริมาณเข้มข้นที่บริเวณส่วนเหง้า และการเก็บเกี่ยวกระชายเพื่อให้คุณภาพดี ต้องเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้น หากมีการเร่งปลูก หรือ เก็บเกี่ยวผิดฤดูกาล ก็ส่งผลให้วัตถุดิบกระชายที่ได้ ไม่มีคุณภาพ และหากนำไปทำผลิตภัณฑ์ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพไปด้วย สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ โทร.053-873646 หรือเฟชบุค และ ไลน์ : maejodrink

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้