ม็อบเชียงใหม่ไล่รัฐบาลรอบ 2 พรึ่บ ตอกย้ำยิ่งอยู่ยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำ

ม็อบเชียงใหม่ไล่รัฐบาลรอบ 2 พรึ่บ ตอกย้ำยิ่งอยู่ยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำ

- in headline, จับกระแสสังคม

เชียงใหม่ / มวลชนเชียงใหม่พรึ่บ รวมพลรอบ 2 ที่ข่วงประตูท่าแพ ตอกย้ำรัฐบาลขาดประสิทธิภาพการทำงาน-เพิ่มความเหลื่อมล้ำในสังคม แนะแก้รัฐธรรมนูญปี 40 ใช้ดีกว่าฉบับปัจจุบันเมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 29 ก.ค.63 ที่ข่วงประตูท่าแพ ประชาชน  เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ) ได้มาชุมนุมขับไล่รัฐบาล โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีการตั้งโต๊ะจำหน่ายเสื้อยืด และกระเป๋าผ้าสีดำ สกรีนข้อความ “อำนาจอธิปไตย เป็นของประชาชน” ซึ่งมีผู้ซื้อ และสวมร่วมในการชุมนุมเป็นจำนวนมากตัวแทนเยาวชนผลัดกันขึ้นกล่าวปราศรัย ชี้ให้เห็นถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับจากรัฐบาลในทุกๆ ด้าน เกิดความเหลื่อมล้ำในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด เงินภาษีของประชาชนถูกใช้ในทางสุรุ่ยสุร่ายจากคนเพียงบางกลุ่ม บางเหล่า ส่วนเจ้าของเงินภาษีกลับยากจน ไม่ได้รับการพัฒนา ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากดังนั้นจึงเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และให้ยุติการคุกคามประชาชน ตามแนวทางของกลุ่มเยาวชนปลดแอก  โดยในส่วนของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้น ควรใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นแนวทาง และปรับแก้บางมาตรา หรือบางหมวด ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นในที่ชุมนุม ยังได้ทำสัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว และยกป้ายข้อความไม่เอารัฐบาล เรียกร้องประชาธิปไตย โดยมีกิจกรรมสันทนาการ และดนตรีสลับเป็นระยะๆ  ก่อนสลายตัวเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น.

 

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้