มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมจับมือกับกสศ.อบรมสร้างผู้นำหวังยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมจับมือกับกสศ.อบรมสร้างผู้นำหวังยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

- in headline, การศึกษา-เกษตรกร

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)จัดอบรมสร้างผู้นำ “School Leadership Workshop for the 21st Century” มีผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนกว่า 200 คน หวังมุ่งยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

วันที่ 15 ต.ค.62 ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้นำ (School Leadership Workshop for the 21st Century) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อน “โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง” และเป็นโครงการที่ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ และ ครูแกนนำ และ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เข้าร่วม จำนวนทั้งหมด 277 คน จาก 60 โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ สมุทรสาคร

ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กล่าวว่า กิจกรรมนี้ประกอบไปด้วยการดูงานที่โรงเรียนบ้านปลาดาว และอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้นำ ในระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สร้างผู้นำในการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ โดยสามารถนำแนวคิดจากโรงเรียนบ้านปลาดาวซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ จากการจัดการเรียนการสนอบแบบ PBL (Problem Based Learning) และ การจัดกิจกรรม Makerspace ผ่าน Steam Design Process ไปเป็นแนวทางสำหรับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียน นอกจากนี้แล้วกิจกรรมการอบรมสร้างผู้นำ ยังมุ่งหวังให้แต่ละโรงเรียนกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาเด็ก และการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ มีการวางแผนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ให้เกิดกับผู้เรียนอีกด้วย.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้