มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศจัดพิธีทำบุญมหากุศล ครั้งที่ 21 พร้อมบุญกฐินทานจำนวน 19 กอง

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศจัดพิธีทำบุญมหากุศล ครั้งที่ 21 พร้อมบุญกฐินทานจำนวน 19 กอง

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศจัดพิธีทำบุญมหากุศล ครั้งที่ 21 พร้อมบุญกฐินทานจำนวน 19 กองจากวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ที่ วิหารหลวง หลวงปู่ หมู่บ้าน ฮิมม่า เพรสทีจลิฟวิ่ง (ข้างแบงค์ชาติ) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ประธานมูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ บัววิรัตน์เลิศ บิดาและ ดร.ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (ภาคเหนือตอนบน) ตลอดจนเจ้าภาพกองกฐินจำนวน 19 กอง จาก 19 วัดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละวัดได้นำศรัทธาประชาชนมารับกฐินจากเจ้าภาพเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการไถ่ชีวิตโค 7 กระบือ 3 ชีวิต ปลา 1,000 กิโลกรัม และ มอบทุนโรงพยาบาลนครพิงค์, ทุนการศึกษา มอบโลงศพ และสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ

ในงานบุญกฐินทานครั้งนี้ อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ได้กำหนดพิธีการงานบุญเนื่องในวาระมหามงคลพิเศษ จะครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หรือวันเกิดครบ 150 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย ในปี พ.ศ. 2571 นี้ โดยคณะศิษยานุศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้พร้อมใจกันระลึกถึงคุณงามความดี และเชิดชูเกียรติครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อขับเคลื่อนการเสนอชื่อ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ให้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพต่อองค์การยูเนสโก เนื่องด้วยท่านได้สร้างคุณงามความดีมากมาย ในการนำพาคณะศิษยานุศิษย์สร้างบุญไว้ในพระพุทธศาสนา โดยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม กว่า 300 วัดทั่วเมืองล้านนา เพื่อสืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นยาวนาน สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นของท่านคือ ท่านเป็นผู้นำในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางขึ้นไปกราบสักการะบูชาพระธาตุดอยสุเทพด้วยความสะดวก บนยอดพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นพระธาตุที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

นอกจากนี้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566นี้ทางมูลนิธิฯ กำหนดจัดพิธีพุทธาภิเษก เถราภิเษก องค์หล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณครูบาเจ้าศรีวิชัย (คาถาปารมี 30 ทัศ และคลิปการสวด 5 ภาษา) โดยมีพระหน่อคำ วัดสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเป็นผู้ร่วมกำกับการถ่ายทำกับทีมงานของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่ข่วงพระเจ้า ล้านนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปากทางเข้าห้วยตึงเฒ่า ภายใต้บารมีพระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัย พร้อมประกอบพิธีมอบชุดเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณให้กับตัวแทนธรรมทูต ในประเทศต่าง ๆ

 

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้