มูลนิธิหนึ่งน้ำใจจัดนิทรรศการ”One Love Art Exhibition 2020”เพื่อหารายได้สนับสนุนงานมูลนิธิฯ

มูลนิธิหนึ่งน้ำใจจัดนิทรรศการ”One Love Art Exhibition 2020”เพื่อหารายได้สนับสนุนงานมูลนิธิฯ

มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ (One Love) จัดนิทรรศการ One Love Art Exhibition ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลาน One Square, โครงการ One Nimman จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 11 ก.พ.63 ที่ลาน One Square โครงการ One Nimman จังหวัดเชียงใหม่ นายอัฐ ทองแตง รองประธานมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ เป็นประธานเปิดงาน“One Love Art Exhibition 2020” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนางสุภาพร บัญชาจารุรัตน์ กรรมการมูลนิธิหนึ่งน้ำใจร่วมด้วย

ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ กรรมการมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “One Love Art Exhibition 2020” ว่า จากความสำเร็จของโครงการ One Love Art Exhibition ในปี 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิหนึ่งน้ำใจได้รับความร่วมมือจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินที่มีชื่อเสียง คณาจารย์ นักศึกษาและดารานักแสดงมากมายที่ให้การสนับสนุนผลงานศิลปะนำมาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อระดมทุนนำรายได้ไปสนับสนุน 2 โครงการหลักของมูลนิธิฯ คือ “โครงการหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่” และ “โครงการหนึ่งน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้” รวมถึงเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิและได้รับรู้ถึงความสุขของการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

ในปี 2563 นี้มูลนิธิหนึ่งน้ำใจยังคงได้รับความอนุเคราะห์ในการส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงาน One Love Art Exhibition ครั้งที่ 2 จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินผู้มีชื่อเสียง นักศึกษาและดารานักแสดงมากมายเช่นเคย อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ, ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ, อ.วัฒนะ วัฒนาพันธุ์, อ.ธนกร ไชยจินดา, คุณธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง (ปอม ชาน), คุณปัณพัท เตชเมธากุล (ยูน), คุณพิชญา โอสถเจริญผล (นัส), คุณธนชัย อุชชิน (ป๊อด โมเดิร์นด็อค), คุณปรียวิศว์ นิลจุลกะ (ปาล์ม Instinct) ฯลฯ ซึ่งศิลปินทุกท่านที่ส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ มีเป้าหมายเดียวกันคือการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ภายในงานยังมีความพิเศษอื่นๆอีกมากมายอาทิ การแสดง Contemporary Dance, ดนตรี Folk Song, การแสดง Art Performance ต่างๆ รวมถึง Workshop ทำลาเต้อาร์ต, ทำพวงกุญแจ, งานปักลวดลายบนผ้า, และการทำ Popup การ์ดในธีมวาเลนไทน์เป็นต้น
ทุกคนที่มีความสนใจในการซื้อภาพที่จัดแสดงภายในงาน One Love Art Exhibition ครั้งที่ 2 นี้และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการหนึ่งน้ำใจเพื่อหนึ่งชีวิตใหม่และโครงการหนึ่งน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ สามารถเข้าไปดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onelove.or.th/exhibition

รายละเอียดกิจกรรมระหว่างวันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
8 กุมภาพันธ์ 2563 – ร่วมพูดคุยกับ Manasawii
9 กุมภาพันธ์ 2563 – ร่วมพูดคุยกับ TUAPENNOT
10 กุมภาพันธ์ 2563 – ร่วมพูดคุยกับคุณพิชญา โอสถเจริญผล
11 กุมภาพันธ์ 2563 – เปิดงานนิทรรศการ One Love Art Exhibition ครั้งที่ 2 โดยคุณอัฐ ทองแตง รองประธาน
กรรมการมูลนิธิหนึ่งน้ำใจและการแสดงวาดภาพสีน้ำจากอ.ธนกร ไชยจินดา พร้อมร่วมพูดคุย
กับศิลปินแห่งชาติ และศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
12 กุมภาพันธ์ 2563 – ร่วมพูดคุยกับ อ.ธนกร ไชยจินดาและอ.วัฒนะ วัฒนาพันธุ์
13 กุมภาพันธ์ 2563   – ร่วมพูดคุยกับ Tikkywow

จากการจัดกิจกรรมและโครงการระดมทุนของมูลนิธิหนึ่งน้ำใจทำให้มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน การให้ความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การระดมแพทย์เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เช่น ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย, ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม, มะเร็ง
ในช่องปาก เป็นต้น

มูลนิธิหนึ่งน้ำใจหวังเพียงจะได้เป็นผู้ให้ ผู้ส่งมอบความรักและความปรารถนาดีที่สำเร็จเป็นรูปธรรมผ่านการร่วมแรงร่วมใจของผู้สนับสนุนทุกคน เพราะเราเชื่อว่า “ความสุขที่สมบูรณ์แบบ คือการเติมเต็มชีวิตให้มีค่ามากยิ่งขึ้น” มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นผู้ให้ไปพร้อมๆ กับเรา ในงานนิทรรศการ One Love Art Exhibition ระหว่างวันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลาน One Square โครงการ One Nimman จังหวัดเชียงใหม่  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของมูลนิธิหนึ่งน้ำใจได้ที่
Website : www.onelove.or.th
Facebook Fanpage : OneLoveTheFoundation
Line: @onelovefoundation

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้