มูลนิธิรุ่งอรุณลงนามMOUปรับปรุงศาลาประชาคมโรงเรียนวัดกองทรายเพื่อเป็นห้องเรียนภาษาต่างประเทศ

มูลนิธิรุ่งอรุณลงนามMOUปรับปรุงศาลาประชาคมโรงเรียนวัดกองทรายเพื่อเป็นห้องเรียนภาษาต่างประเทศ

รองผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การใช้อาคารศาลาประชาคมตำบลหนองผึ้งบนพื้นที่โรงเรียนวัดกองทราย ระหว่างโรงเรียนวัดกองทรายกับมูลนิธิรุ่งอรุณ ซึ่งจัดหางบฯกว่า 1.169 ล้านบาทปรับปรุงอาคารประชาคมเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการสอนภาษาต่างประเทศให้เด็กนักเรียนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 ที่โรงเรียนวัดกองทราย อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การใช้อาคารศาลาประชาคมตำบลหนองผึ้งบนพื้นที่โรงเรียนวัดกองทราย ระหว่างโรงเรียนวัดกองทรายกับมูลนิธิรุ่งอรุณ

นางสาวณัฐธยาน์ สร้างกุศลวงศ์ ประธานมูลนิธิรุ่งอรุณ กล่าวว่า มูลนิธิรุ่งอรุณ มีความตั้งใจในการช่วยเหลืองานสาธารณะกุศลในเชียงใหม่และเข้าไปมีส่วนร่วมใน การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เช่นการพัฒนาคลองแม่ข่า การมอบและบริจาคของให้กับชุมชนต่างๆ รวมไปถึงพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่ตลอดมา ในครั้งนี้มูลนิธิ ได้ รับการประสานงานจากกลุ่มรักษ์หนองผึ้งว่าทางโรงเรียนวัด กองทรายยังขาแคลนห้องเรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียน ทั้งๆ ที่โรงเรียนไม่ ไกลตัวเมืองแต่ยังขาดแคลน จึงเกิดความคิดว่าถ้าหากสร้างอาคารเรียนให้เด็กและส่งเสริมการเรียนภาษาที่ 3 ให้กับน้องๆ ในการเรียนภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาจีน หรือภาษาอื่นๆ ซึ่งทางมูลนิธิฯ สามารถหาครูสอน ภาษามาเป็นจิตอาสาสอนน้องๆได้ น่าจะเป็นการปูพื้นฐาน สร้างโอกาส สร้างอนาคตที่ดีให้กับน้องๆ นักเรียน ซึ่งเป็นลูกหลานของพวกเราได้

“ในครั้งนี้มูลนิธิได้หางบประมาณ 1, 169,200 บาท มาปรับปรุงอาคารประชาคมตำบลหนองผึ้ง และต้องขอบคุณประชาคมตำบลหนองผึ้งที่ เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและได้อนุญาตให้มูลนิธิได้มาก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว อีกทั้งทางประชาคมสามารถมาใช้อาคารได้เหมือนเดิม รวมทั้งกำนันตำบลหนองผึ้งที่ประสานงานให้ตั้งแต่ต้นด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างอาคารเรียนหลังนี้จะสามารถทำให้น้องๆได้มีอาคารเรียนส่งเสริม การเรียนรู้เพื่ออนาคตที่ดีของน้องๆนักเรียนในอนาคตต่อไป”ประธานมูลนิธิรุ่งอรุณ กล่าว

ทางด้านนางจันทรพร ตู่สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองทราย กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้อาคารศาลาประชาคมตำบลหนองผึ้งบนพื้นที่โรงเรียนวัดกองทราย ในวันนี้ว่า  มูลนิธิรุ่งอรุณมีความประสงค์จะดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในตำบลหนองผึ้ง โดยสอบถามผ่านทางนายวิสุทธิ์ สุริยะ กำนันตำบลหนองผึ้ง และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนวัดกองทราย และเล็งเห็นว่าศาลาประชาคมตำบลหนองผึ้งบนพื้นที่โรงเรียนวัดกองทรายจะเป็นที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีนได้ จึงเกิดการปรับปรุงศาลาประชาคมตำบลหนองผึ้งขึ้น โดยโครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมตำบลหนองผึ้ง

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมตำบลหนองผึ้ง  เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ในโรงเรียนวัดกองทราย การดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิรุ่งอรุณ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งส่วนราชการและเอกชน

จากนั้นได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงฯและถ่ายภาพร่วมกัน โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผวจ.เชียงใหม่ ประธานในพิธีและผู้แทนนายอำเภอสารภี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 4 เชียงใหม่ ส่วนราชการและผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน ครูและนักเรียนร่วมเป็นสักขีพยานด้วย.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้