มหาดไทยตั้ง 107 รองผู้ว่าฯ “วิรุฬ”หวลคืนถิ่น

มหาดไทยตั้ง 107 รองผู้ว่าฯ “วิรุฬ”หวลคืนถิ่น

- in headline, จับกระแสสังคม

ปลัดมท.เซ็นต์คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย 107 รองผู้ว่าฯ “วิรุฬ”หวลคืนถิ่น มนัส-คมสันนั่งรองผวจ.

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง(ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน  107 ราย โดยมีผลและให้ไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้เพิ่มตำแหน่งรองผวจ.อีก 1 ตำแหน่ง ทำให้มีรองผวจ.เชียงใหม่ 4 คน โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งรองผวจ.เชียงใหม่ แทนนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผวจ.เชียงใหม่ที่เกษียณอายุราชการคือนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผวจ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองผวจ.แม่ฮ่องสอน,แพร่ และอดีตหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนนายประจวบ กันธิยะ รองผวจ.เชียงใหม่ย้ายไปเป็นรองผวจ.ลำปาง ตามความประสงค์ที่อยากกลับบ้านเกิด โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งแทนคือนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนรองผวจ.คนที่ 4 คือนายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นรองคนที่ 1 ซึ่งยังคงอยู่ตำแหน่งเดิม.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้