มธ.ศูนย์ลำปางเชิญร่วมนิทรรศการออกแบบนิพนธ์ ครั้งที่ 10 ระหว่าง 30พ.ค.-3มิ.ย.61นี้

มธ.ศูนย์ลำปางเชิญร่วมนิทรรศการออกแบบนิพนธ์ ครั้งที่ 10 ระหว่าง 30พ.ค.-3มิ.ย.61นี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอเชิญร่วมนิทรรศการออกแบบนิพนธ์ ครั้งที่ 10 (รุ่น 10) ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรม-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ภายใต้ชื่อ Level up design thesis exhibition 2018   ณ บริเวณชั้น 1 ลานลำปางหนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2561 โดยจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. โดยนายทรงพล สวาดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี หัวหน้าสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประมวลทักษะและแนวทางการศึกษาในศาสตร์และศิลป์ของทุกรายวิชา สามารถบูรณาการความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประกอบการศึกษาค้นคว้า นำมาสังเคราะห์สร้างสรรค์ ทำให้เกิดความรู้และผลงาน ด้านการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้