มท.1 เปิดงานและปาฐถกาพิเศษ “รวมใจสร้างชาติ”จนท.ตรวจเข้มหวั่นโดนป่วน

มท.1 เปิดงานและปาฐถกาพิเศษ “รวมใจสร้างชาติ”จนท.ตรวจเข้มหวั่นโดนป่วน

“อนุพงษ์”เปิดงานและปาฐถกาพิเศษแทน “ลุงตู่”ในงานสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ ตำรวจยังตรวจเข้มหวั่นคนไปป่วน หลังมีการแชร์หนังสือขอให้โรงเรียนส่งเด็กนักเรียนไปร่วมร้องเพลงให้กำลังใจนายกฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ “การสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ” โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน  ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เทศบาลและอบต.ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมกว่า 3,000 คน

สำหรับการสัมมนาวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน และการให้บริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชน อันนำไปสู่ผลประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ และให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบริหารงานภายใต้การพัฒนา อย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วม เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ “ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รวมถึงเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาแหล่งน้ำ พืชผลทางการเกษตรและป่าไม้ แนวทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ การบริหารงานของรัฐบาล และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม สำหรับกำหนดการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เดิมได้เรียนเชิญพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การบริหารราชการของรัฐบาล รวมไทยสร้างชาติ” แต่ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานและปาฐถถาพิเศษแทน

ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นมีการแชร์หนังสือผ่านสื่อโซเซียลเป็นหนังสือทางราชการประสานให้แต่โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นนำนักเรียนแห่งละ 100 คนมาร่วมร้องเพลง “คนดีไม่มีวันตาย”และเพลง”ศรัทธา”เพื่อให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีด้วย อย่างไรก็ตามแม้จะเปลี่ยนตัวประธานจากนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่การตรวจตราและวางกำลังของเจ้าหน้าที่ยังเข้มข้น เนื่องจากมีในสื่อโซเซียลมีการนัดกันของกลุ่มที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาล ซึ่งเกรงว่าจะมาสร้างความปั่นป่วนในงานได้.

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้