มท.1ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดที่เชียงใหม่

มท.1ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดที่เชียงใหม่

รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ภาคเหนือตรวจราชการและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิค นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดจากส่วนงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และคณะ ยังได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานโครงการเพื่อการพัฒนาต่างๆ จากเทศบาลนครเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน นครพิงค์ (ERDI-CMU) และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานฯ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและผู้ทรงคุณวุฒิโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอตัวอย่างผลงานนวัตกรรมไทยสู่การใช้งานในชุมชน โดยยกประเด็นเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ UTD RF (Uniform Thermal Distribution of Radio Frequency) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับอุทยานฯ ด้วย.

You may also like

พาณิชย์เชียงใหม่ จับมือ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เปิดโอกาสช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่กลับดีขึ้น

จำนวนผู้