มทบ.33 ส่งกำลังพล 70 นายช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรใน 4 อำเภอของเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

มทบ.33 ส่งกำลังพล 70 นายช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรใน 4 อำเภอของเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

มทบ.33 ส่งกำลังพล 70 นายช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรใน 4 อำเภอของเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อเย็นวานนี้ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ และสรุปความเสียหายเบื้องต้นหางดงได้รับผลกระทบหนักสุด 1,004 หลังคาเรือน

จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่มในหลายพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเย็นวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับครอบคลุมเป็นวงกว้างถึง 11 อำเภอนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เม.ย.62 จังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานสถานการณ์เบื้องต้นจากผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยมี 4 อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกลมกระโชก 4 อำเภอประกอบด้วยอ.เมืองเชียงใหม่ อ.หางดง,อ.อมก๋อยและอ.แม่วาง ขณะที่อ.ฝาง แม่อาย และดอยเต่ามีฝนตกลมกระโชกแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายเข้ามา

ทั้งนี้ในเบื้องต้น ทาง อ.หางดงรายงานว่าได้เกิดวาตภัยเวลาประมาณ 15.00 น.ซึ่งทางอำเภอได้สำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบว่ากระเบื้องหลังคาวัดได้รับความเสียหาย 1 แห่ง โรงจอดรถเทศบาลหนองควาย 1 หลัง บ้านเรือนราษฏรหมู่ 1-12 ต.หนองควายได้รับความเสียหายจำนวน 349 หลังคาเรือน สำหรับต.บ้านแหวน ม.1-5,7,9,10 และ 13 บ้านเรือนราษฏรได้รับผลกระทบจำนวน 200 หลังคาเรือน ต.สันผักหวาน ม.1-7 บ้านเรือนราษฏรจำนวน 150 หลังได้รับความเสียหายและตำบลน้ำแพร่ ม.1,2,3,4,7,9,11 บ้านเรือนราษฏรได้รับความเสียหาย 300 หลังคาเรือน รวมกระเบื้องหลังคาทั้งหมด 1,004 หลัง 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน ทั้งนี้ทางอำเภอหางดงได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว

ส่วนทางด้านอ.เมืองเชียงใหม่รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 17.00น.วันที่ 20 เม.ย.เกิดวาตภัยทำให้ต้นยางหักโค่นทับเส้นทางการจราจร ถนนเชียงใหม่-สารภีก่อนถึงตลาดหนองหอย และเวลาเดียวกันที่อ.อมก๋อย ได้เกิดพายุฤดูร้อนในเขตบ้านอมแพม หมู่ 4 ต.ม่อนจอง ทำให้หลังคาบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน 9 หลัง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว

สำหรับที่อ.แม่วาง ได้เกิดฝนตกลมกระโชกแรงเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น.ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ประกอบด้วยม.1 ต.ดอนเปา กระเบื้องหลังคาเสียหาย 2 หลังรวม 44 แผ่น และหมู่ 9 ต.ดอนเปา กระเบื้องหลังคาเสียหาย 5 หลังรวม 30 แผ่น ซึ่งเทศบาลตำบลดอนเปาได้เข้าให้ความช่วยเหลือแล้ว

ขณะที่พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.33 กล่าวว่า  จากผลกระทบที่เกิดขึ้นทางมณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่  อ.หางดง ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน  4 ตำบล คือ ต.หนองควาย ,   ต.น้ำแพร่ ,ต.บ้านแหวน และ ต.สันผักหวาน ส่วนใหญ่ หลังคาถูกพัด แผ่นกระเบื้องหลังคาหลุดเสียหาย และต้นไม้ล้ม  จึงได้จัดกำลัง จำนวน  70 นาย เข้าให้การช่วยเหลือ ราษฎรที่ได้รับผลกระทบแล้ว  สำหรับความเสียหายโดยละเอียดได้ประสานทางอำเภอและ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนในพื้นที่ อ.แม่วาง ได้รับผลกระทบเล็กน้อย แผ่นกระเบื้องหลังคาหลุด จำนวน  7 หลังคาเรือน ในพื้นที่ ตำบล ดอนเปา ซึ่งได้ประสาน อบต.ดอนเปา ในการช่วยเหลือเบื้องต้นสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านเรือนแล้ว สำหรับในพื้นที่ อ.สารภี ได้รับผลกระทบเล็กน้อย แผ่นกระเบื้องหลังคาหลุด จำนวน  6 หลังคาเรือน ในตำบลท่าวังตาล ได้ประสาน เทศบาลตำบลวังตาล ในการช่วยเหลือเบื้องต้นในการสนับสนุนซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วเช่นกัน.

นอกจากนี้ มทบ.๓๓ ยังได้จัดกำลังพล เข้าให้การช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่ อ.หางดง จำนวน 70 นาย และจัดชุดแพทย์เดินเท้า และรถครัวสนาม เข้าให้การช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบภัย ในพื้นที่ อ.หางดง แล้วเช่นกัน.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้